Fotograf: Stocksnap

Unga ändrar vanor för klimatet – mer än hälften har gett upp kött eller minskat sin konsumtion

"Rent generellt ser vi att engagemanget för klimatet är större bland yngre än bland äldre."

En tredjedel av unga i åldern 18-29 tror att köttproduktion har orsakat klimatförändringar i "mycket stor omfattning". 

För befolkning över 50 år är det bara 1-2 procent som säger samma sak.

Det visar en undersökning som SVT beställt från Novus.

Mer än hälften av alla unga uppger att de har ändrat sina matvanor och minskat på köttkonsumtionen eller helt slutat äta kött för klimatets skull. 

I åldersgruppen 50-79 år har en tredjedel av alla svaranden vidtagit liknande åtgärder.

"Rent generellt ser vi att engagemanget för klimatet är större bland yngre än bland äldre. Det kan bero på att man har mer framtid framför sig ju yngre man är. Det kan också bero på att äldre inte är lika ideologiskt övertygade. Det är mer fokus på familjen, huset, livet. Vardagen tar över och långsiktiga frågor som klimatet hamnar i skymundan", säger Torbjörn Sjöström, vd på Novus.

Läs även: Supertalangen Eslam Salah vill lösa våra proteinproblem med lupin


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST