Fotograf: Chromogenics

Innovationsbolaget vinstvarnar - aktien rasar 30%

Chromogenics, som säljer glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp, vinstvarnar för helåret 2019. 

Bolaget räknar med att omsättningen för året kommer in mellan 45-50 miljoner kronor gentemot tidigare prognos om 80 miljoner kronor. Faktorerna bakom vinstvarningen uppges även påverka bolagets likviditet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Chromogenics påtalade redan i samband med rapporten för det andra kvartalet, i slutet på augusti 2019, om leveransproblem till följd av problem med leveranser av så kallade sputtrade filmer från bolagets underleverantör.

Under andra kvartalet förvärvades egna sputtringsmaskiner för cirka 85 miljoner kronor "för att reducera produktionskostnader för dynamiska produkter".

"Kvalitetsproblemen som varit maskin-och processrelaterade hos vår underleverantör, har efter stora ansträngningar i nära samarbete med vår leverantör minskat i omfattning efter sommaren och är nu på rätt väg men vår egen utleverans lider fortsatt av dessa förseningar", skriver bolaget i torsdagens pressmeddelande.

Problemen ska ha inneburit ett lågt utnyttjande av bolagets produktionskapacitet. Försenade leveranser till kunderna har även påverkar bolagets möjligheter till försäljning i närtid, heter det. Existerande behov av omleveranser senareläggs till sommaren nästa år, skriver Chromogenics också.

Chromogenics avslutar sitt pressmeddelande på torsdagen med att konstatera att egna sputtermaskiner skapar "förutsättningar för långsiktig tillväxt och leveranssäkerhet". Bolaget uppger sig samtidigt ta "sikte mot kraftigt ökade volymer under 2020".

Vid utgången av det andra kvartalet 2019 hade Chromogenics likvida medel på knappt 15 miljoner kronor.

Så sent som i slutet av 2018 annonserades en emission som tillförde bolaget knappt 78 miljoner kronor under februari. Därefter har Chromogenics gjort en riktad nyemission om 10 miljoner kronor under sommaren 2019 samt en riktad kvittningsemission under september efter ett maskinförvärv.

Chromogenics, som listades på First North, hade vid marknadsstängning på onsdagen ett marknadsvärde om knappt 200 miljoner kronor. Introduktionspriset låg på 8:50 kronor per aktie. Stängningskursen på onsdagen var 0:52 kronor.

På tordagen rasar aktien nära 30 procent efter 10 minuters handel.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST