Fotograf: TT

Färska arbetslöshetssiffror ännu en smäll för Riksbanken – regeringen skjuter till miljarder för fler i arbete

Statistik visar att arbetslösheten steg till 7,1 procent i augusti.

Augusti månads arbetslöshetssiffror var ännu en negativ överraskning för Riksbanken, enligt bankekonomer.

SCB-statistik på morgonen visade att arbetslösheten steg till 7,1 procent i augusti, från 6,9 procent i juli. Väntat enligt Infront Datas prognossammanställning var en nedgång till 6,2 procent.

Säsongsrensat steg arbetslösheten till 7,4 procent från 7,1 procent föregående månad, väntat 6,8 procent.

Även säsongsrensat och utjämnat (trend) steg arbetslösheten i augusti, till 7,1 procent från reviderade 7,0 procent föregående månad (6,8).

Antalet sysselsatta sjönk med 36.000 personer justerat för avrundningar, till 5,129 miljoner i augusti, jämfört med samma månad 2018, vilket inte är en statistiskt säkerställd förändring.

"Utfallet var mer negativt än väntat", säger Maija Kaartinen, makroekonom på Swedbank, till Nyhetsbyrån Direkt.

Hon pekar på att uppgången i arbetslösheten främst drevs av att sysselsättningen sjönk, men även av att arbetskraften ökade något. Ytterligare en faktor som pekar på en försvagning är att antalet arbetade timmar sjönk i augusti, jämfört med ett år tidigare.

"Sammantaget utvecklades arbetsmarknaden svagare än väntat i augusti, vilket adderar till de senaste månadernas svaga utfall. Arbetslöshetsnivån antyder en trend över Riksbankens prognos för tredje kvartalet och är därför ett negativt utfall för direktionen", enligt Swedbank-ekonomen.

SEB:s ekonom Marcus Widén konstaterar att utfallet innebär ännu ett slag mot arbetsmarknaden, som "fortsätter sin resa in i mer dystra framtidsutsikter".

Han noterar att mönstret från tidigare i år fortsätter med ungdomssysselsättningen (15-24) på sin svagaste nivå sedan 2009.

"Men nedåtrörelsen i den övergripande sysselsättningen fortsatte inte lika mycket som i juli... På marginalen driver en något starkare arbetskraft upp uppgången i arbetslöshetssiffrorna i augusti. Men det sammantagna intrycket är helt klart svagt, eftersom vi nu har passerat de mest hoppiga sommarmånaderna", skriver Widén i ett kundbrev.

Riksbankens prognos är att arbetslösheten ska ligga på i snitt 6,8 procent under tredje kvartalet och 6,6 procent under fjärde kvartalet i år.

"Dagens siffror tyder på att det är mer svaghet bakom dessa tal än bara osäkra sommarmånader. Riksbanken kommer att behöva justera sin prognos uppåt", enligt SEB-ekonomen.

I en pressträff på tisdagseftermiddagen meddelar finansminister Magdalena Andersson att regeringen satsar närmare 1,3 miljarder kronor för att fler svenskar ska få arbete. 

"Sverige står väl rustat för att möta en kommande avmattning i konjunkturen och en väl fungerande aktiv arbetsmarknadspolitik är en viktig hörnsten i det arbetet", sa hon under pressträffen. 

Läs även: Dubbel käftsmäll för Ingves


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST