Fotograf: Unsplash

Här är 10 vinnaraktier att plocka till portföljen

Veckans Norden topp 10 består av åtta svenska, en norsk, en dansk och inga finska aktier.

Listan baseras på Investtechs automatiska tekniska analyser på medellång sikt. Analyserna görs av algoritmer som identifierar aktiens trend, stöd och motstånd, formationer samt volymutveckling. Urvalet omfattar aktier med en omsättning på över 1 miljon euro i snitt per dag under den senaste månaden. 

 
1.  Industrivärden C(INDUC.ST) - 12 sep 2019. Senaste slutkurs: 217.3 (1.4)
Industrivärden C visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Aktien gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 203. Ger signal om vidare uppgång till 239 eller mer. Kursen har brutit motstånden vid 217 kronor i en rektangelformation, och fortsatt uppgång signaleras. Aktien har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 216 kronor. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för Industrivärden C. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
2.  Scandi Standard(SCST.ST) - 12 sep 2019. Senaste slutkurs: 67.6 (-1.8)
Scandi Standard ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Kursen har rekylerat tillbaka efter ett möjligt falskt brott på en rektangelformation. Etablerad notering över 68.52 kommer att ge nya positiva signaler till aktien, medan brott på motsatta sidan av formationen är en stark säljsignal. Aktien testar stödet vid cirka 67.00 kronor. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 67.00 kronor utlöser en säljsignal. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
3.  Atlas Copco B(ATCOB.ST) - 12 sep 2019. Senaste slutkurs: 277 (-0.4)
Atlas Copco B ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Aktien gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 269. Ger signal om vidare uppgång till 316 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 272 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
4.  Norwegian Property(NPRO.OL) - 12 sep 2019. Senaste slutkurs: 12.15 (-0.05)
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Norwegian Property och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien har tagit ut målkursen vid 12.34 efter brott på en rektangelformation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien närmar sig stödet vid cirka 12.00 kroner, vilket kan ge en reaktion uppåt. Volymbalansen är positiv och stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
5.  Zealand Pharma(ZEAL.CO) - 12 sep 2019. Senaste slutkurs: 161.1 (1.2)
Zealand Pharma har brutit ner genom golvet i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det indikerar i första skedet en svagare stigningstakt, eller inledningen av en mer horisontell utveckling. Aktien har brutit en motståndsnivå och gett en köpsignal från en långsiktig trading range. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 157 kroner och vidare uppgång är därmed signalerad. Positiv volymbalans visar att volymen är högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar. Det indikerar att optimismen är ökande hos investerare. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
6.  Elekta B(EKTAB.ST) - 12 sep 2019. Senaste slutkurs: 129.15 (2.7)
Elekta B ligger i en närmast horisontell trendkanal på medellång sikt. Detta indikerar att investerare är osäkra och väntar på signaler om kommande riktning. Ett brott upp kommer vara en köpsignal, medan ett brott ned kommer vara en säljsignal. Aktien gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 127. Ger signal om vidare uppgång till 163 eller mer. Aktien har brutit en motståndsnivå på kort sikt och gett köpsignal från en kortsiktig trading range. Aktien har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 128 kronor. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
7.  Nobia(NOBI.ST) - 12 sep 2019. Senaste slutkurs: 58.2 (-0.9)
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Nobia och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 57.60 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 57.60 kronor vid reaktioner tillbaka. Positiv volymbalans visar att volymen är högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar. Det indikerar att optimismen är ökande hos investerare. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
8.  Kinnevik B(KINVB.ST) - 12 sep 2019. Senaste slutkurs: 272.4 (-1.7)
Kinnevik B ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Glidande medelvärde har gett en köpsignal. Det signalerar isolerat sett fortsatt uppgång, men trögheten i indikatorn gör att man ofta går miste om mycket av uppsidan. Aktien testar stödet vid cirka 272 kronor, vilket kan ge en reaktion uppåt. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
9.  Vostok New Ventures(VNVSDB.ST) - 12 sep 2019. Senaste slutkurs: 66.5 (0)
Vostok New Ventures visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Aktien gav köpsignal från en dubbelbotten-formation vid brottet upp genom motståndet vid 63.50. Ger signal om vidare uppgång till 67.00 eller mer. Aktien har stöd vid cirka 58.00 kronor. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
10.  Volvo B(VOLVB.ST) - 12 sep 2019. Senaste slutkurs: 142.9 (0.45)
Volvo B har brutit den stigande trendkanalen på medellång sikt, vilket i första skedet indikerar svagare stigningstakt. Aktien testar stödet vid cirka 143 kronor. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 143 kronor utlöser en säljsignal. Positiv volymbalans indikerar att köparna är aggressiva medan säljarna är passiva, och förstärker aktien. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

Läs även: Det krävs fler investerare som följer Klarna och Spotify-exemplen inom greentech


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST