ANNONS
Tom Lehto, portföljförvaltare på Fondita och Markus Larsson, vd och portföljförvaltare på Fondita.

Fondita satsar på hälsan – för långsiktiga avkastningar

För den som är intresserad av långsiktiga placeringar med goda framtidsutsikter ligger hälsovård helt rätt i tiden. Därför har fondbolaget Fondita valt att öppna en fond dedikerad till just företag inom hälsa och välmående.

I fonden Fondita Healthcare har Fondita samlat ett trettiotal bolag vars verksamhet främjar hälsa och välbefinnande, exempelvis bolag som arbetar med läkemedel samt sjuk- och hälsovård. Precis som i de övriga fonderna baserar sig investeringsfilosofin på långsiktig stock picking. 

”När vi väljer bolag tänker vi alltid långsiktigt och vi söker bolag i medvind och med en lönsam långsiktig tillväxt”, säger Tom Lehto, portföljförvaltare på Fondita.

Intresserad av att investera i Fondita Healthcare? Gör del enkelt här via Avanza eller Nordnet.

Fondita

Fondbolaget Fondita är ett boutique fondbolag med fokus på aktiefonder. Placeringsfilosofin är baserad på stock picking och koncentrerade portföljer. De agerar ansvarsfullt i verksamheten och tar hänsyn till miljöfrågor, sociala frågor samt god förvaltningssed (ESG) i investeringsbesluten.

Stark tillväxt för hälsovårdsbolag

Inom hälsovårdssektorn finns det idag en stark tillväxt tack vare den rådande samhällsutvecklingen, något som har gett många bolag den profil som Fondita efterfrågar. 

”Drivkrafterna för hälsovårdssektorn kan härledas till den åldrande befolkningen, en ökad välfärd och levnadsstandard samt att den tekniska utvecklingen går framåt. Hälsoprodukter har även en låg priselasticitet och är mindre känsliga för konjunkturer. Med hänsyn till dessa faktorer finns därför en naturlig efterfrågan och just nu är det en bra tid att investera i hälsovård”, säger Markus Larsson, vd och portföljförvaltare på Fondita.

”Dessutom växer hälsovårdssektorn snabbare än BNP och bolag med en hög tillväxt tenderar ha en högre aktieutveckling än andra bolag. Tillväxten bör därmed ge en långsiktig positiv fondavkastning över flera år. Det viktigaste för oss är att företagen vi investerar i har en stark marknadsposition i sin nisch och visar en kontinuerlig tillväxt”, säger Tom Lehto.

Europeiskt fokus

Storleken på bolagen i fonden varierar eftersom man inte har satt en övre eller nedre gräns för bolagens börsvärde. Majoriteten av bolagen i fonden återfinns i Europa, även om USA är landet med störst närvaro. Bland fondens största innehav finns svenska Elekta som är världsledande inom strålterapi för cancerbehandlingar.

”Elekta har utvecklat träffsäkerheten i sina produkter till nivåer som är mycket högre än vad deras konkurrenter klarar av. Det ökar chanserna att tillfriskna och dessutom krävs färre behandlingar, vilket naturligtvis är bra för patienten men också hela samhället. Det har gjort att de har en efterfrågan på sina produkter från sjukhus världen över”, säger Tom Lehto. 

Läs mer om Fondita Healthcare här

Rätt i tiden

Att den nya fonden ligger rätt i tiden har varit tydligt. Sedan den öppnade sommaren 2018 har den fått stor spridning bland Fonditas kunder.

”Fondita Healthcare har väckt intresse över hela Norden och är en intressant placering för den som vill ha exponering mot framtidens hälsovårdsbolag”, avslutar Markus Larsson. 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST