Fotograf: Unsplash

Rapport: Så höga är svenska skatter i jämförelse med andra OECD-länder

Höga skatter på arbete och låga skatter på egendom.

Jämfört med andra liknande länder har Sverige höga skatter på arbete, medan bolagsskatten är mer i linje med andras.

Det skriver Konjunkturinstitutet i en rapport som skrivits på uppdrag av SNS.

Konjunkturinstitutet konstaterar att Sverige i jämförelse med många andra länder har ett förhållandevis högt skatteuttag men att skillnaden gentemot både OECD- och EU-genomsnittet har minskat under 2000-talet.

Det är stora skillnader i skattekvot mellan olika OECD-länder, från omkring 20 procent av BNP i vissa länder till omkring 45 procent av BNP i några andra länder. Skattekvoten i EU-15 (länderna som utgjorde EU innan utvidgningen 2004) är i genomsnitt knappt 5 procentenheter högre än i OECD.

Jämfört med länder som Irland, USA, Korea och Schweiz har Sverige cirka 15-20 procentenheter högre skattekvot. Skattekvoten är cirka 5 procentenheter högre än i EU-15.

"I en allt mer globaliserad värld där både kapital och arbete rör sig över gränserna är det viktigt att inte bara jämföra ett lands skatteuttag med hur det har sett ut historiskt i landet i fråga utan att även jämföra med andra likvärdiga länder", säger KI-chefen Urban Hansson Brusewitz i en kommentar.

I rapporten konstateras att Sverige sedan slutet av 1990-talet har sänkt skatten på arbete med närmare 5 procent av BNP, men i ett internationellt perspektiv är skatterna på arbete fortfarande höga. I skatt på arbete ingår både direkta skatter, som statlig och kommunal inkomstskatt, och indirekta skatter, som arbetsgivaravgifter.

Sverige har höga skatter på arbete, både om man tittar på skattenivån på de lägre inkomsterna och på de högsta marginalskatterna. Det som särskilt avviker är den allmänna löneavgiften, den skatt på arbete som arbetsgivare betalar in men som inte motsvarar någon socialförsäkringsförmån.

Ett annat område där Sverige utmärker sig, men åt andra hållet, är det jämförelsevis låga uttaget av skatt på egendom. Arvs- och gåvoskatten samt förmögenhetsskatten har avskaffats och uttaget från fastighetsskatten har minskat. Det gör att egendomsbeskattningen i Sverige nu ligger på cirka 1 procent av BNP att jämföra med 2,3 procent i EU-15.

En internationell trend är att bolagsskattesatser sänks. Men samtidigt har en breddning skett av det som beskattas och därför har statens intäkter varit stabila.

Sveriges bolagsskattesats och skatteuttag ligger i linje med andra länders, och sett till intäkterna från bolagsskatt är Sverige i linje med genomsnittet i OECD. Flera länder tar dock in 1-2 procent av BNP mer från bolagsskatter än vad Sverige gör.

Skattebaserna för vissa punktskatter inom miljö- och energibeskattning har samtidigt utvecklats svagt, noteras i rapporten.

Läs även: Här är städerna i Sverige där du kan göra riktigt bra fastighetsaffärer just nu


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.