Fotograf: Pixabay/ Unsplash

Därför startar jämlikhet mellan könen i tvättstugan

Ekvationen med hur mycket tid kvinnor spenderar på hushållsarbete jämfört med män går inte ihop. Särskilt inte med tanke på att hemmen har alltmer avancerade tidsbesparande hushållsmaskiner. 

Bloomberg-kolumnisten Sarah Green Carmichael spårar skevheten till att kvinnor har fått betala det högsta priset för vår alltmer lyxiga livsstil.

2008 kom ekonomen Valerie Ramey fram till att en gift kvinna 2005 snittade 27 timmar i veckan på obetalt hushållsarbete som att laga mat, städa och ta hand om barn.

Då hon jämförde siffran med gifta kvinnor i början av 1900-talet hände något oväntat.

Antalet timmar blev exakt detsamma trots att dagens moderna hem har betydligt mer avancerade och tidsbesparande hushållsmaskiner än för drygt 100 år sedan.

Sarah Green Carmichael spårar nu svaret på gåtan till att kvinnor har fått betala det högsta priset för vår allt lyxigare livsstil.

För förutom att lägga tid på barnen blir det ofta kvinnornas lott att ta hand om allt större bostäder som måste städas, alla kläder som ska tvättas och ofta redan efter en dag och alla smulor som ska väck i jakten på det perfekta och kliniskt rena hemmet.

Blir det överhuvudtaget någon tid över läggs gärna den på att handla i alltifrån stora köpcentrum till på nätet.

Sarah Green Carmichael hävdar att effekten blir en dålig ekonomisk trade-off för kvinnor utifrån resonemanget att den som har möjlighet att jobba mer också är den som tjänar mer.

Som exempel på problematiken nämner hon att en studie visar att av de högpresterande kvinnor som väljer att sluta jobba heltid så uppger två tredjedelar att makens brist på stöd i hemmet var en av de främsta orsakerna till att gå ned i arbetstid.

Medan uppgifter som kvinnor sköter i hemmet är av en mer daglig icke-flexibel karaktär kan männen ägna sig åt sysslor som reparationer och andra former av projekt först då det passar in i kalendern.

Även om det är riktigt illa för gifta förvärvsarbetande kvinnor gick också kvinnliga singlar från 7 timmars obetalt hushållsarbete 1900 till drygt det dubbla 2005.

Det beror bland annat på att medan singel-kvinnorna ofta bodde kvar hemma eller på något pensionat förr är dagens singelkvinnor singlar i ordets rätta bemärkelse i det att man sällan eller aldrig har någon i hemmet att dela bördan kring hushållsarbetet med.

Men vare sig det gäller gifta eller ensamma kvinnor är lösningen inte så enkel som att kräva att män ska bli bättre på att dela på hushållsarbetet.

För redan så sent som 2000 lade den arbetsföra mannen fyra gånger så många timmar på hushållsarbete per vecka som sin farfars far.

Förutom att kvinnor går på knäna finns en del andra baksidor med den ojämna uppdelningen.

Många studier har kopplat delade arbetsuppgifter till lyckligare äktenskap.

En kanadensisk studie har också visat att döttrar som noterar att sin pappa är med och tar ett stort ansvar kring hushållsarbetet tenderar att visa högre karriärmässiga ambitioner.

Det vill säga cirkeln är sluten om det är åt andra hållet.

Läs även: ”Näringslivet behöver fler förebilder som visar hur makt kan användas ansvarsfullt”