Fotograf: Wikimedia Commons

Positiva besked – Östersjön tillfrisknar

Beräkningar från Stockholms universitet visar att kväve- och fosforhalter minskar. 

Beräkningar från Stockholms universitet visar att kväve- och fosforhalter successivt minskar. Detta framgår i Vetenskapsradion

Sedan tio år har Östersjön tappat närsalter, enligt de nyaste modellsimuleringarna

”Det är väldigt svårt att hitta flera exempel som det vi har i Östersjön där vi har sett en sådan dramatisk tillbakagång. Vi ska medge att vi har gjort enorma framsteg. Det är en framgångshistoria”, säger Michelle McCrackin, vattenkemist och menar att denna vändning är unik.

Åkrars läckage av gödsel tillsammans med utsläpp från avlopp tillsätter kväve och fosfor i systemet och ger vattnet ett för stort näringstillskott. Konsekvensen blir bland annat algblomning, syrebrist och en förstörd livsmiljö för arter.

Det fleråriga reningsarbete kring utsläppen har givit effekt.

Christoph Humborg, forskningschef på Östersjöcentrum vid Stockholms universitet ser tecken på Östersjöns tillfrisknande.

”Så vi laddar inte längre systemet med kväve och fosfor. Och vi ser också i de övervakningsdata att i centrala Östersjön kvävehalterna långsamt sjunker ner, och fosforhalterna också försiktigt”, uttrycker Christoph Humborg.

Det tar tid innan en verklig förändring kan ses men forskningschefen menar att vi är på rätt väg när det gäller övergödning.

Läs även: Debatt: Sveriges passivitet i klimatfrågan är oacceptabel – utan levande hav dör mänskligheten


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST