Fotograf: VA.se

”Näringslivet behöver fler förebilder som visar hur makt kan användas ansvarsfullt”

Makt är synonymt med auktoritet och kraft, men tyvärr förknippas det ofta med maktmissbruk, hierarkier och härskartekniker.

Uttryck som "makt korrumperar" eller "att söndra och härska" är så välkända att vi nästintill tar dem för givet.

Vi måste sluta att se makt som detsamma som att skapa personliga vinster och istället börja se makt som en möjlighet, nämligen ett ansvar att bidra till att skapa en bättre värld.

Ju mer makt vi har, desto större och viktigare blir det att vi tar detta ansvar på största allvar.

Makt och möjligheter ges ofta baserat på kön, ålder, etnicitet, rikedom och social klasstillhörighet, och inte efter förmåga, arbetsinsats och prestation.

En myndig person har mer makt än den som är minderårig. En rik har mer att säga till om än den som är fattig. Är det på dessa parametrar vi vill förändra samhället?

Det finns många i svenskt näringsliv som har makt idag. Inom ramen för sitt respektive uppdrag, finns makt att välja.

Riskkapitalister har makten att bestämma vilka affärsidéer ska ges möjlighet till kapital.

Företagsledare har makten att sätta dagordning, mål och strategier för sina bolag och dess medarbetare.

Företag har makten att göra investeringar, välja leverantörer, samarbetspartners och vilket avtryck de vill göra i samhället.

Entreprenörer har makten att starta bolag som bidrar (eller inte bidrar) till en bättre värld.

Ledare och chefer har makten att lyfta sina medarbetare (eller inte lyfta dem) till sitt bästa jag.

Läs även: Att leda med "amore" som värdegrund

Faktum är att alla konsumenter har makten att välja produkter och tjänster från olika leverantörer, utifrån sina egna värderingar.

Om alla dessa aktörer skulle se sin makt som ett stort ansvar till att bidra till en bättre värld, hur snabbt skulle vi då se skillnad?

Jag fullkomligt älskar när Caroline Farberger berättar om hur hon och ICA Försäkring använder sin makt för att utveckla en ny försäkringsprodukt som hjälper utsatta kvinnor.

Jag tycker att det är fullkomligt underbart när Megan Rapinoe använder sin makt, som fotbollsstjärna och förebild till att utmana Donald Trump och stå upp för alla människors lika rättigheter.

Näringslivet behöver fler förebilder som visar hur makt kan användas ansvarsfullt och till att skapa positiv förändring i samhället.

Vi lever idag i en värld där förändringstakten, digitaliseringen och internationaliseringen i grunden ritar om våra förutsättningar att leva och driva bolag.

Vi kommer att konkurrera och interagera med tekniker så som AI i vår vardag i allt större utsträckning.

Det som är mänskliga värden och förmågor som kommer att efterfrågas är empati, nyfikenhet, kreativitet och problemlösningsförmåga.

För att väcka och utveckla dessa förmågor är ett traditionellt ledarskap och syn på makt extremt förlegat, för att inte säga helt obrukbart. För att väcka dessa förmågor hos människor behöver vi använda vår makt för att lyfta andra, skapa meningsfullhet och att göra positiva avtryck för både människor, miljö och samhälle.

Framtiden är vad vi gör den till, så låt oss bryta en av mänsklighetens sämsta traditioner där makt ses som något destruktivt.

Låt oss använda maktens möjligheter till att skapa en bättre värld. En värld som är mer sammankopplad, mer transparent och mer teknologisk bör formas av dem som med sin makt tar ansvar för människor, miljö och samhälle.

Läs även: Livet är för kort – Gör det du tror på!