Fotograf: Pressbild Visit Stockholm

Turistboom i Stockholm: Jätteökning av kinesiska och indiska besökare

Turismen i Stockholmsområdet spirar.

En ny analys från Stockholms handelskammare visar att antalet gästnätter i Stockholms län har ökat med 56 procent mellan år 2008 till 2018, från 9,4 till 14,6 miljoner.

Flest turister kommer från Indien, Kina och USA. Utvecklingen leds av Indien, med en ökning på 505 procent, och Kina, med en ökning på 227 procent. 

"Det är länder med stor befolkning som tidigare inte rest så mycket. Turismen från dessa tillväxtländer har en väldigt stor och underutnyttjad potential som exportnäring", säger Stefan Westerberg, seniorekonom på Stockholms Handelskammare.

Därefter kommer flest turister från Polen, Schweiz, Nederländerna, Finland, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Norge och Spanien.

Stefan Westerberg anser att den ekonomiska betydelsen av turismen i Sverige är stor och har ett årligt exportvärde på omkring 120 miljarder. 

Enligt Stocholms Handelskammare kommer trenden med allt större globalt resande från allt fler länder att fortsätta. Det ställer stora krav på Stockholmsregionen - och hela Sverige.

"Indier och kineser kommer att resa betydligt mer än tidigare och vill man möta utvecklingen och klara av att ta emot stora mängder långväga gäster så kommer huvudstadens flygkapacitet vara en nyckelfaktor. Därför är det angeläget att Arlandarådets slutrapport offentliggörs och kan diskuteras", säger Stefan Westerberg.

"Jag tror också att det går att göra ganska mycket för att förstärka Stockholm som en attraktiv stad för besökare från dessa nya marknader. Det handlar om praktiska saker som att göra det enkelt att förstå turistinformationen, bra kollektivtrafik till besöksmål och att gästernas betalmedel rent tekniskt fungerar här."

Läs även: 829 miljoner nya kunder - så når du Kinas alla nätshoppare


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST