Fotograf: Press

Cancerbolaget rusar tvåsiffrigt efter stark rapport

"De intensiva dialoger vi redan för med ett stort antal kliniker ska ge ännu mer positiva ekonomiska resultat under det andra halvåret 2019", skriver vd Johan Löf i Raysearch delårsrapport.

Medicinteknikbolaget Raysearch redovisar ett resultat efter skatt på 21,8 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (20,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:64 kronor (0:60).

Nettoomsättningen uppgick till 190 miljoner kronor (141) och orderingången uppgick till 371 miljoner kronor (206).

Rörelseresultatet blev 28,8 miljoner kronor (26,2), med en rörelsemarginal på 15,2 procent (18,6).

Kassaflödet uppgick till 4,1 miljoner kronor (-50,3).

Raysearch genomför nu sin globala marknadsoffensiv och orderingång ökade med 80 procent under andra kvartalet medan nettoomsättningen steg 34 procent.

"Under andra kvartalet har vi vunnit flera stora och viktiga order ... Och vårt mål är att de intensiva dialoger vi redan för med ett stort antal kliniker ska ge ännu mer positiva ekonomiska resultat under det andra halvåret 2019", skriver vd Johan Löf i delårsrapporten vilket är i linje med tidigare besked från bolaget.

Under andra kvartalet fick Raysearch en stor order från Medaustron, bland annat på behandlingskontrollsystemet Raycommand, som Raysearch håller på att utveckla och planerar att lansera under andra halvåret 2020.

Utöver den rapporterade orderingången har Medaustron International lagt en order om totalt 127 miljoner kronor, som avser en sub-licensiering till cancerklinik i Iran.

"På grund av rådande sanktionsläge, compliance- och affärsrisker relaterade till projekt som involverar det specifika landet, är det för närvarande svårt att förutsäga när Raysearch kan komma att utföra prestationsåtaganden enligt avtalet och intäkter redovisas", skriver Johan Löf.

Aktien är upp drygt 10 procent efter en timmes handel på tisdagen.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA Superkarriär:

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.