Fotograf: Richard Drew/AP

Kursförlorare: Investmentbolaget rasar på rapport

Investmentbolaget rapporterar minskad vinst, men redovisar ökande omsättning. 

Investmentbolaget Ratos redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst.

Omsättningen uppgick till 7 354 miljoner kronor (6 869), en ökning med 7 procent mot föregående år.

Ratos bolagsportföljs "stabiliseras successivt" men det finns fortfarande kvar utmaningar i några bolag.

Det skriver bolagets vd Jonas Wiström i rapporten för det andra kvartalet.

"Det är tillfredställande att konstatera att de åtgärdsprogram som genomförts och pågår genererar resultat", skriver han vidare.

Ratos rörelseresultatet minskade med 163 miljoner kronor till 674 miljoner kronor i det andra kvartalet. Bolaget hänvisar främst till det norska byggbolaget Hent där projektnedskrivningar drog ned resultatet i Ratos bolagsportfölj med 133 miljoner kronor.

"De stora projektnedskrivningarna gjordes efter en fördjupad analys och inger oro. Problemen står att finna i ett mindre antal projekt där de flesta avslutas under de närmaste 9 månaderna", skriver Ratos om Hent.

Även Ratos bokslut för det fjärde kvartalet 2018 påverkades av projektförluster i Hent. Då handlade det om 150 miljoner norska kronor.

"Bolaget, som haft en snabb tillväxt, ser nu över organisationen och rutiner för anbud och projektgenomförande", skrev Ratos i bokslutet för 2018.

Läs även: Björn Borg vänder till minusresultat – aktien rasar på rapport


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST