Fotograf: JONAS EKSTRÖMER / TT /Most Photos

Björn Borg vänder till minusresultat – aktien rasar på rapport

"Min ambition är alltid att alla kvartal skall vara bättre än föregående års kvartal, så är inte fallet med andra kvartalet 2019. Vi kan bättre!", konstaterar Björn Borg-chefen,

Varumärkesbolaget Björn Borg redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar däremot en förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen uppgick till 141,7 miljoner kronor (140,3), en ökning med 1 procent mot föregående år. Exkluderat för valutaeffekter minskar omsättningen med 2,2 procent.

"Vi ökar planenligt våra kostnader i kvartalet med 2,2 MSEK. Denna ökning är hänförlig till personalförstärkning inom affärsutveckling och IT. Något högre intäkter, men med lägre bruttovinstmarginal och ökade kostnader gör att vi minskar vårt rörelseresultat", konstaterar Björn Borg-chefen.

Resultatet efter skatt blev -2,3 miljoner kronor (1,5). 

"Andra kvartalet är historiskt sett vårt svagaste kvartal resultatmässigt och i år möter vi dessutom positiva valutaeffekter jämfört med förra året. Min ambition är alltid att alla kvartal skall vara bättre än föregående års kvartal, så är inte fallet med andra kvartalet 2019. Vi kan bättre!", avslutar Henrik Bunge sitt vd-ord.

Läs även: Börsen öppnar på klart plus – men stökigt för många rapporterande bolag

 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST