Satsa på vinnaraktierna med starkast köpsignaler just nu

Dags att fylla på portföljen? Här är hetaste aktierna att köpa på Nordens börser, enligt teknisk analys.

 

Listan baseras på Investtechs automatiska tekniska analyser på medellång sikt. Analyserna görs av algoritmer som identifierar aktiens trend, stöd och motstånd, formationer samt volymutveckling. Urvalet omfattar aktier med en omsättning på över 1 miljon euro i snitt per dag under den senaste månaden.
1.  Schibsted A(SCHA.OL) - 8 aug 2019. Senaste slutkurs: 238.7 (-1.3)
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Schibsted A och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 236. Ger signal om vidare uppgång till 250 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 234 kroner. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 234 kroner vid reaktioner tillbaka. Volymtoppar och volymbottnar stämmer dåligt överens med toppar och bottnar i kursen. Det försvagar den stigande trenden och kan vara en signal om ett kommande trendbrott. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
2.  Bure Equity(BURE.ST) - 8 aug 2019. Senaste slutkurs: 178.4 (4.2)
Bure Equity visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 175 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 175 kronor vid reaktioner tillbaka. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
3.  Peab B(PEABB.ST) - 8 aug 2019. Senaste slutkurs: 81.25 (0.45)
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Peab B och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Aktien har tagit ut målkursen vid 82.75 efter brott på en rektangelformation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien testar stödet vid cirka 81.00 kronor. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 81.00 kronor utlöser en säljsignal. RSI-kurvan visar en fallande trend, något som är en tidig signal om möjlig vändning ned även i kursen. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
4.  Kesko B(KESKOB.HEX) - 8 aug 2019. Senaste slutkurs: 56.02 (1.12)
Kesko B har brutit den stigande trendkanalen uppåt på medellång sikt, vilket öppnar för en starkare stigningstakt. Kursen har också brutit genom taket vid 55.21 euro i en rektangelformation. Etablerat genombrott signalerar om en fortsatt uppgång till 65.19 euro eller mer. Aktien har stöd vid cirka 54.00 euro. Volymtoppar och volymbottnar stämmer dåligt överens med toppar och bottnar i kursen. Det försvagar den stigande trenden och kan vara en signal om ett kommande trendbrott. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för Kesko B. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
5.  Elekta B(EKTAB.ST) - 8 aug 2019. Senaste slutkurs: 137.85 (1.55)
En närmast horisontell trendkanal är bruten uppåt på medellång sikt. En fortsatt stark utveckling indikeras. Aktien har nu stöd vid eventuella attacker nedåt mot trendlinjen. Aktien gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 128. Ger signal om vidare uppgång till 165 eller mer. Aktien har stöd vid cirka 128 kronor. RSI avviker negativt mot kursen, vilket indikerar en risk för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
6.  SpareBank 1 SR-Bank(SRBANK.OL) - 8 aug 2019. Senaste slutkurs: 96 (2.6)
SpareBank 1 SR-Bank visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 95.70 kroner. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
7.  Coloplast B(COLOB.CO) - 8 aug 2019. Senaste slutkurs: 811.4 (12.8)
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Coloplast B och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 790 kroner. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 790 kroner vid reaktioner tillbaka. RSI avviker negativt mot kursen, vilket indikerar en risk för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
8.  Genmab(GMAB.CO) - 8 aug 2019. Senaste slutkurs: 1269 (41.5)
Genmab ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Aktien gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 1229. Ger signal om vidare uppgång till 1315 eller mer. Aktien har stöd vid cirka 1190 kroner. Positiv volymbalans indikerar att volymen är hög på uppgångsdagar och låg på nedgångsdagar, något som förstärker aktien. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
9.  Royal UNIBREW(RBREW.CO) - 8 aug 2019. Senaste slutkurs: 506 (10.8)
Royal UNIBREW visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 494. Ger signal om vidare uppgång till 538 eller mer. Aktien har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 500 kroner. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. Negativ volymbalans indikeraratt volymen är hög på nedgångsdagar och låg på uppgångsdagar, något som försvagar aktien. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
10.  Hoist Finance(HOFI.ST) - 8 aug 2019. Senaste slutkurs: 57.55 (0.4)
Hoist Finance har brutit den stigande trendkanalen uppåt på medellång sikt, vilket öppnar för en starkare stigningstakt. Kursen har stigit kraftigt efter köpsignal från en dubbelbotten-formation vid brottet upp genom motståndet vid 44.78. Målkursen vid 52.57 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har stöd vid cirka 44.00 kronor och motstånd vid cirka 62.00 kronor. Volymbalansen är positiv och stärker aktien på kort sikt. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

Läs även: Storbanken ökar aktievikten


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST