Fotograf: Pexels

Astra Zeneca presenterar positiva resultat för fas 3-studie

Cancerläkemedlet förlänger progressionsfri överlevnad. Astra Zeneca aktien lyfter. 

Astra Zenecas och MSD:s cancerläkemedel Lynparza har i fas 3-studien Profound nått sina primärmål mot prostatacancer.

Studien visar att Lynparza väsentligt förlänger progressionsfri överlevnad, det vill säga den tid från att behandlingen inleds tills att tumören fortsätter växa, för patienter med BRCA1/2- och ATM-mutationer, uppger bolaget i ett pressmeddelande. De nämnda mutationerna är subpopulationer till så kallade HRR-genmutationer.

I studien jämfördes Lynparza med standardbehandlingen med hormonläkemedel i form av japanska Astellas Pharma och amerikanska Pfizers Xtandi samt Janssens, en del av Johnson & Johnson koncernen, Zytiga.

Säkerhetsprofilen och tolerabiliteten för Lynparza var generellt i linje med utfallet från tidigare studier.

Astra Zeneca och MSD utvärderar Lynparza i andra former av prostacancerformer där Propel-studien i fas 3 är en kombinationsstudie med Lynparza och Zytiga.

Läs även: Techjättar i samarbete med sjukvård


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST