Fotograf: Montage VA.se, Unsplash

Experter: Kommer AI vrida tillbaka klockan eller göra världen mer jämlik?

Bara 22 procent av alla experter inom AI är kvinnor. Vissa oroar sig därför för att vår digitala framtid kommer att vara skapad av män - för män.

Kommer vi närmare jämlikhet med hjälp av artificiell intelligens (AI) - eller vrids klockan snarare tillbaka?

Gemma Lloyd, medgrundare till det australiensiska kvinnliga jobbnätverket Work180, berättar för Financial Times att hon är stolt över att det finns fler kvinnor än män i hennes arbetsteam.

Men generellt önskar hon att det skulle finnas fler kvinnliga ingenjörer i branschen. 

"Om det inte finns tillräckligt många kvinnor, kommer produkterna inte att bli lika bra som de skulle kunna bli, och de kommer verkligen inte att bli vad samhället vill att de ska vara - för kvinnor utgör 50 procent av samhället", säger hon till Financial Times.

Bara 22 procent av alla experter inom AI är kvinnor. Bristen på kvinnliga experter frustrerar många som kämpar för jämlikhet.

Vissa oroar sig för att vår digitala framtid kommer att vara skapad av män, för män.

De eftersöker därför fler kvinnliga kodare, uppfinnare och investerare med ett öga för innovationer, för att jobba inom femtech - teknik för kvinnor. 

Forskare på IMF har spått att närmare 10 procent fler kvinnor än män kommer att förlora sina jobb på grund av automatisering. Kvinnor kommer att drabbas hårdare på grund av att så många är anställda i roller som är särskilt känsliga för automatisering. 

Många ekonomer menar att teknologin också kommer att skapa jobb, varav flertalet kommer att vara högavlönade. Liksom IMFs studie föreslår riskerar dock det minskande antalet kvinnor som studerar ämnen som teknologi, ingenjörskap och matematik att få allvarliga konsekvenser på arbetsmarknaden.

Om färre kvinnor studerar det som brukar kallas "STEM" (science, technology, engineering, mathematics) kommer färre kvinnor också att kunna få de bästa jobben. 

Alla håller dock inte med om att AI kommer att sätta kvinnor i förelagde roller.

Ett alternativt synsätt är att kunskaper som mer traditionellt har associerats med kvinnor, som emotionell intelligens, kommer att värderas högre när maskiner gör "grovjobben". Detta kommer i sin tur att leda till nya jobb för såväl kvinnor som män, , menar somliga.

Forskning från Carnegie Mellon University, Union College och MIT i USA föreslår att team med många kvinnor är bättre på att samarbeta. 

En studie från konsultfirman McKinsey visar att etniskt och könsmässigt mer jämlika grupper presterar bättre finansiellt, vilket indikerar att det kan uppstå extra kostnader när män monopoliserar den ekonomiska tillväxtsektorn.

Det finns givetvis andra faktorer att ta i beaktande. Ju mer algoritmer får diktera våra sociala situationer, desto mer ökar behovet av jämlik fördelning mellan män och kvinnor i team med utvecklare och mjukvaruexperter. 

"Vi behöver mångfald för kreativitet och också för att kunna besvara frågan: Gör det här någon skada för någon?", säger Kim Nilsson, medgrundare till Pivigo, ett dataforskningsföretag. 

 

Michelle Senecal de Fonseca, vice-chef för norra Europa på det amerikanska mjukvarubolaget Citrix, säger att teknikföretag ibland kräver ingenjörer för uppdrag som folk utan ingenjörsutbildning hade kunnat göra lika väl. 

Att bredda rekryteringskriterierna har hjälpt henne att mer än dubbla antalet kvinnor i sin organisation, vilket i sin tur har varit gynnsamt för företagets klienter.

Techorganisationer rekryterar inte bara färre kvinnor än män, de tappar också kvinnor i snabbare takt.

Globalt utgör kvinnor 25 procent av alla arbetstagare inom STEM-yrken. Det visar en undersökning från Boston Consulting Group.

Enligt Gemma Lloyd på Work180 visar forskning att könsnormer etableras redan när barn är fem år gamla.

"Om vi bara kan bryta det mönstret, kan vi hjälpa till att rikta framtiden", säger hon.

Läs även: 14-åringen som drivit företag i tio år och säkrar miljoninvesteringar – för biologisk mångfald