Negativt rörelseresultat för Spotify – men presterar ändå bättre än förväntat

I slutet av året förväntar sig Spotify ha mellan 120-125 miljoner premiumanvändare.

Musikströmningstjänsten Spotify redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var negativt men klart bättre än väntat.

Omsättningen uppgick till 1 667 miljoner euro (1 273), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 644. 

Antalet premiumanvändare ökade med 31 procent till 108 miljoner, vilket var lägre än mittpunkten i Spotifys guidning om 107-110 miljoner. I slutet av förra kvartalet var nivån 100 miljoner.

Aktiva månadsanvändare, MAU, ökade med 29 procent till 232 miljoner, vilket var högre än guidningen på 222-228 miljoner. I förra kvartalet var nivån 217 miljoner.

Bruttovinsten blev 434 miljoner euro (329), med en bruttovinstmarginal på 26,0 procent (25,8).

Rörelseresultatet blev -3 miljoner euro (-90), väntat rörelseresultat var -60. 

Resultatet efter skatt blev -76 miljoner euro (-394), analytikerkonsensus -70. 

Resultat per aktie hamnade på -0,42 euro (-2,20), vilket ligger i nivå med analytikerkonsensus.

För det tredje kvartalet räknar Spotify med att öka antalet premiumanvändare till 110-114 miljoner. Antalet månatligt aktiva användare spås öka till 240-245 miljoner.

De totala intäkterna bedöms landa på mellan mellan 1,57 och 1,77 miljarder euro med ett rörelseresultat på mellan -78 och 2 miljoner euro.

I slutet av året förväntar sig Spotify nu att ha 120-125 miljoner premiumanvändare samtidigt som totala antalet användare väntas vara 250-265 miljoner. Tidigare guidning var 117-127 miljoner premiumanvändare och totalt 245-265 miljoner användare.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST