Stark rapport för Beyond Meat – men aktien föll 10% i efterhandeln

Beyond Meat höjer prognosen för helåret 2019.

Beyond Meat redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet och bolaget justerar upp helårsprognosen. Däremot var förlusten i andra kvartalet större än analytikerna väntat sig, men den snabba tillväxten innebär en höjd intäktsprognos för helåret.

Omsättningen uppgick till 67,3 miljoner dollar (17,4), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 53.

Resultat per aktie hamnade på -0,24 dollar, vilket är sämre än analytikerkonsensus som låg på -0,09.

Beyond Meat höjer prognosen för helåret och förväntar sig nu intäkter på minst 240 miljoner dollar, en ökning med mer än 170 procent jämfört med 2018. Tidigare prognos var intäkter på minst 210 miljoner dollar.

Det justerade ebitda-resultatet bedöms bli positivt för helåret jämfört med tidigare prognos om breakeven.

Aktien föll med omkring 10 procent i efterhandeln i USA. Efter att bolaget släppt sin delårsrapport aviserades att befintliga aktieägare ska avyttra aktier samtidigt som bolaget genomför en nyemission.

Totalt kommer alltså 3,25 miljoner aktier erbjudas vilket sannolikt innebär en summa på runt 650 miljoner dollar. För Beyond Meat väntas det bli ett kapitaltillskott på runt 50 miljoner dollar.

Läs även: Beyond Meat värt 25% av S&P 500 – "det är mer än löjligt" enligt experter


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST