Fotograf: Pixabay

Skanska levererar starka resultat – aktien lyfter

"Den underliggande lönsamheten inom bostadsutveckling ligger väl i linje med våra mål", säger Skanskas vd Anders Danielsson.

Byggkoncernen Skanskas bostadsutveckling utvecklas väl med stöd av bra marknader i Centraleuropa samt i Finland och Norge. Det är fortsatt avvaktande i Sverige och drygt hälften av det som säljs och produktionsstartas här rör sig om Boklok-bostäder.

Det säger vd:n Anders Danielsson till Nyhetsbyrån Direkt.

Boklok är ett samarbete mellan Skanska och Ikea avseende prisvärda bostäder.

Svensk bostadsutveckling har nu stabiliserats på en lägre nivå, enligt Skanska-chefen. Bolaget räknar inte med någon snabb förbättring.

"Vi har styrt om mot en större andel Boklok", säger han angående Sverige.

I det andra kvartalet startade Skanska produktion av 717 bostäder (1.073), varav 430 i Sverige (493). I kvartalet såldes 845 bostäder (879) varav 466 svenska (499).

Skanska redovisar en rörelsemarginal om 14,9 procent inom bostadsutveckling för det andra kvartalet (17,4) vilket drog upp marginalen för det första halvåret till 12,4 procent (14,8). Avkastningen på sysselsatt kapital var 11,6 procent under det första halvåret (10,2). Skanska har mål om minst 10 procents marginal och 10 procents avkastning inom bostadsutveckling.

Under fjolårets andra kvartal upplöstes reserver i bostadsprojekt som närmade sig färdigställande, vilket hjälpte marginalen i jämförelsekvartalet. Skanska hade inte sådana effekter i det gångna kvartalet, enligt vd:n.

"Den underliggande lönsamheten inom bostadsutveckling ligger väl i linje med våra mål", fortsätter han.

Inom kommersiell fastighetsutveckling säger Anders Danielsson att Skanska fortsätter att leverera "starka resultat" medan ytterligare "stora orealiserade värden" byggs upp. Under årets första halvår startade Skanska åtta nya sådana projekt, lägger han till.

Läs även: Ytterligare storförluster för Deutsche Bank


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST