Fotograf: Unsplash

Handelskonflikten är inte över än

"Även om vi välkomnar en temporär vapenvila, så tror vi att det är osannolikt att det utgör slutet på mer långsiktiga spänningar", förklarar  förvaltarteamet bakom Franklin Templeton Asian Smaller Companies Fund. 

Handelskonflikten mellan USA och Kina kommer fortsätta vara en stor motvind på marknaden, bedömer förvaltarteamet bakom Franklin Templeton Asian Smaller Companies Fund. 


"Även om vi välkomnar en temporär vapenvila, så tror vi att det är osannolikt att det utgör slutet på mer långsiktiga spänningar", förklarar fondens förvaltningsteam. 

Deras uppfattning är att investerare bör vara förberedda på mer marknadsvolatilitet i takt med att de två stormakterna fortsätter att bena ut meningsskiljaktigheter kring en rad ekonomiska och geopolitiska frågor. 

Fonden utvecklades negativt i det andra kvartalet med en nedgång om 2 procent, vilket dock var bättre än jämförelseindexutvecklingen. 

Fonden gynnades av innehaven i Asia Cement, Huaxin Cement och Baozun. De två förstnämnda är cementbolag i Kina som utvecklades starkt i ljuset av satsningar att öka infrastrukturinvesteringarna. Vidare levererade båda bolagen starka kvartalsresultat, mycket beroende på ökade försäljningsvolymer och försäljningspriser. 

Förvaltarteamet ser goda utsikter för båda bolagen då cementpriserna väntas gynnas av en pågående industrikonsolidering samt en stadig efterfrågan på infrastruktur. 

På minussidan märktes den sydkoreanska kosmetikatillverkaren Medy-Tox till följd av oro att en produktlansering i Kina kan komma att försenas. Vidare har bolaget en dispyt med industrikollegan Daewoong Pharmaceutical. 

Från förvaltarhåll förväntar man sig att bolaget säkrar det nödvändiga godkännandet som skulle stödja tillväxten i Kina. Vidare ser man företaget som en potentiell vinnare på en ökad global efterfrågan på så kallade anti-ageing produkter.

 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.