Fotograf: Unsplash

Världens äldsta – så får de pengarna att räcka livet ut

Långt liv brukar kopplas till fyra faktorer: sund kosthållning, fysisk aktiv livsstil, socialt nätverk och känsla av sammanhang. Världens äldsta människor har väldigt avslappnad attityd till pengar och satsar på att ta hand om varandra. 

Blå zoner är områden där människorna lever mätbart längre. Det brukar kopplas till fyra faktorer: sund kosthållning, fysisk aktiv livsstil, socialt nätverk och känsla av sammanhang. Japanskor som lever i Okinawa blir äldst i världen. I Sardinien är det framför allt män som lever längre än på andra ställen på jorden. De andra tre zonerna är Loma Linda i Kalifornien, Nicoya Peninsula i Costa Rica samt Ikaria i Grekland. Det skriver Forbes. 

Gemensamt för dessa områden är att de är relativt fattiga. Hur får människorna som lever så länge sina pengar att räcka? 

Forbes skriver att människorna i de blå zonerna har en väldigt avslappnad attityd när det kommer till de materiella aspekterna av livet. “Oroa dig inte, var glad” är deras motto. Hundraåringar och nittioåringar som lever i dessa områden stressar inte över sin finansiella situation.  

De äldsta japanerna i Okinawa är väldigt vitala och brukar åldras utan problem som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och fetma. Därmed behöver de inte spendera lika mycket pengar på diverse mediciner som i andra delar av världen. Japan har också ett väldigt bra långsiktigt sjukvårdssystem som hjälper till att undvika stora utgifter för människor som är över 65 år gamla.  

Okinawabor brukar inte ta lån och därmed undviker kostsamma ränteutgifter. Deras livsstil är enkel och fri från stress. Människorna finner lycka i trädgårdsarbete och socialt umgänge.  

En viktig faktor i den hälsosamma och ekonomiskt hållbara livsstilen är gemenskap. Grannarna brukar hjälpa varandra och har väldigt nära relationer. Okinawabor formar sociala nätverk som kallas för “moai”, där fem vänner hjälper varandra socialt, ekonomiskt, logistiskt och emotionellt under hela livet. Nära känslomässiga band till andra ger känsla av trygghet och säkerhet som påverkar både lycka och livslängd.  

I Sardinen är det ovanligt att bo på ett äldreboende. De yngre i familjen tar hand om de äldre.  

Det verkar som att nyckeln till ett långt och lyckligt liv är att inte oroa sig över pengarna och att ta hand om varandra.  

Läs även: EU investerar 27 miljoner – för att unga svenskar ska äta mer fläsk

 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST