Fotograf: Unsplash

Brexit: Så påverkar valet Storbritanniens framtid


"Med valet av Mr Johnson, verkar sannolikheten för en hållbar kompromiss lägre än tidigare", kommenterar Colin Ellis, Storbritannienchef för Moodys.

Swedbank anser att utnämningen av Boris Johnson som ny Tory-ledare och premiärminister för Storbritannien gör brexit svårare att analysera. Det uppger banken i en kort kommentar.

Enligt Swedbank blir det ekonomiska läget i Europa fortsatt osäkert, vilket tidigare påpekats av både europeiska centralbanken, ECB, och Riksbanken.

”De finansiella marknaderna, inte minst pundet, kommer att förbli volatila”, skriver banken.

Det mest sannolika utfallet anses vara en fullständig politisk kris och det kan inte uteslutas att det blir en ny förtroendeomröstning framöver, bedömer Swedbank. Det är troligt att ske om Johnson pressar på för en avtalslös brexit vilket parlamentet inte kan acceptera.


Den omedelbara effekten av Boris Johnsons vinst har dock inte lett till några större svängningar på marknaderna på tisdagen. Enligt Swedbank beror detta på att Boris Johnsons vinst redan var inprisad och noterar att pundet stärktes något mot både euro och kronan.

Boris Johnson har under kampanjen lovat att genomföra brexit i slutet av oktober, oavsett om man har ett avtal med EU på plats eller inte tills dess.


Kreditinstitutet Moodys  anser att ett Brexit utan avtal skulle leda till negativa krediteffekter för Storbritanniens närstående emittenter.

"Med valet av Mr Johnson, verkar sannolikheten för en hållbar kompromiss lägre än tidigare", kommenterar Colin Ellis, Storbritannienchef för Moodys.

Men trots att en avtalslös Brexit nu är mest sannolikt så hindras det hela fortfarande av att man ännu inte lyckats skapa någon majoritet i parlamentet.

Läs även: Nedgångar under andra handelsdagen – på nya kinesiska teknikbörsen


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST