Generation Z – framtidens framgångsrika kvinnliga entreprenörer?

Hur vi ska kunna stödja och uppmuntra nästa generations kvinnliga entreprenörer.

Vi har ett tag pratat om, diskuterat och också sett Millenials framgångar som entreprenörer.

Nu kommer nästa generation, den vi kallar Generation Z, dvs de som är födda från mitten av 1990-talet och framåt, att börja etablera sig på arbetsmarknaden.

Det är en generation som präglas av icke – traditionellt tänkande, och dessutom en generation som inte per automatik kommer att få det bättre än sina föräldrar. Det är också en generation som är starkt påverkad av klimathot och helt uppväxt med de digitala möjligheterna, den första generationen som är uppväxt med sociala medier.

På många sätt tänker Generation Z helt annorlunda än oss, som tillhör det tidigare generationerna.

Studier är inte självklart för Generation Z och personlig utveckling är ett måste i arbetslivet. Det mesta ska gå fort, men samtidigt är de försiktiga, ansvarsfulla och noga med att planera sin framtid, eftersom uppväxten är präglad av terroristhot, finanskriser och klimatkris.

Generation Z vill hitta möjligheter som passar dem som personer. Att starta företag är ett sätt att bestämma över sin egen tid och arbeta med det man tycker är intressant. Entreprenörskapet kommer att bli viktigt för Generation Z.

Hur kan vi som är verksamma idag, stötta framtidens kvinnliga entreprenörer? Och hur kan vi hjälpa dem bygga hållbara, lönsamma företag?

Vi måste våga vara förebilder; Kvinnliga entreprenörer och företagsledare lyfts inte alltid upp i media, och tar inte heller alltid självklart plats som ledare. Det är viktigt att vi kliver fram, visar vad vi kan och vad vi gör. Inspiration kommer vara en stor källa till kraft för de framtida entreprenörerna. Inspiration är så viktigt för Generation Z. De är uppväxta med personer som Steve Jobs och Mark Zuckerberg, så låt oss lyfta fram alla kvinnliga förebilder så ofta vi kan.

Läs även: Att leda med ”amore” som värdegrund

Nätverken är viktiga; Olika typer av nätverk, som lyfter fram olika typer av entreprenörer och bolagsledare, är viktigt. Generation Z är uppväxt med sociala medier och är lojala med dem man identifierar sig med. Identifikation är enklare om du står närmare den du ser upp till. Det blir därför extra viktigt att de olika nätverken är synliga i samhället. Det finns flera olika nätverk, 17 är ett av dem, och låt oss synliggöra så många vi kan.

Nätverken måste bjuda in de unga, nya blivande entreprenörerna.

Ett av nätverkens roller är förstås att stötta de som är medlemmar, men ett stort ansvar ligger också i att stödja unga, blivande kvinnliga entreprenörer för att visa att vi finns, att det går och att vi lyckas. Som bolagsbyggare är det svårt att få tiden att räcka till, och genom nätverk och organiserade plattformar är det enklare och du når ut till fler på en gång.

De viktiga frågorna framöver för att kunna stötta och främja bolagsbyggande bland unga kvinnor blir:

  • Vad triggar den nya, unga kvinnan?  
  • Hur hjälper vi Generation Z i sina entreprenörskap?
  • Hur ser vi till att vi blir öppna för deras affärsidéer och nytt tänkande?

Läs även: ”Idag är jobbet och karriärvalet en livsstilsfråga”

Kristina Lindhe

Kristina Lindhe är grundare av Lexington. Hon är också med i 17 Nätverket som består av kvinnor som startat, ägt och drivit företag som omsätter minst 50 miljoner kronor.

Nätverkets vision är att inspirera kvinnor med målet att lika många kvinnor som män ska äga och driva företag.