Fotograf: Pexels

Sandvik förvånar med marginalförsvagning

Sandvik överraskade genom att leverera en svagare än förväntad rapport både efterfrågemässigt och marginalmässigt.

Verkstadsföretaget Sandviks marginalförsvagning i det andra kvartalet för det konjunkturkänsliga affärsområdet SMS är något förvånande med tanke på hur stark förvissning kring affärsområdets marginalmotståndskraft som signalerades vid Sandviks kapitalmarknadsdag den 22 maj.

Det anser Morgan Stanley som befarar att verkstadsanalytiker nu kommer att sänka sina vinstestimat för bolaget, uppges det i en analysuppdatering.

En annan bedömare, Pareto Securities, konstaterar att Sandvik överraskade genom att leverera en svagare än förväntad rapport både efterfrågemässigt och marginalmässigt.

"Särskilt oroande är att den organiska försäljningen sjönk med 4 procent inom affärsområdet SMS och kostnadsbesparingsprogrammet under andra halvåret som kommer att kosta 1,2 miljarder kronor. Även den svagare efterfrågan inom affärsområdet SMT är bred", skriver Pareto som lyfter fram att den största negativa avvikelsen när det gäller orderingången kom just inom SMT.

Rörelsemarginalmässigt var det däremot framförallt affärsområdet SMS som tyngde kvartalsutfallet jämfört med analytikernas prognoser, noterar banken.

"Sandviks rapport avviker från SKF:s och indikerar något dystrare efterfrågan under kommande kvartal", resonerar Pareto.

Affärsområdet SMS, som Sandvik upplevde en oväntat svag efterfrågan inom i juni, har hittills i juli inte haft lika svag efterfrågan som i juni, sade Sandviks vd Björn Rosengren till reportrar angående starten på det tredje kvartalet.

Vid kapitalmarknadsdagen i maj presenterade Sandvik nya finansiella mål. Bland annat ska rörelsemarginalen inte gå under 16 procent i en lågkonjunktur.

Läs även: Dämpad utdelning för storbankens ägare


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST