Fotograf: VA.se

Glädjerapport från SEB – rörelseresultat bättre än förväntat

SEB redovisade ett rörelseresultat på omkring 6,103 miljoner kronor.

Storbanken SEB redovisar intäkter som var högre än väntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var högre än väntat.

De totala intäkterna uppgick till 12 197 miljoner kronor (11 903), vilket var bättre än Factsets analytikerkonsensus som låg på 11 783 miljoner kronor.

Räntenettot uppgick till 5 692 miljoner kronor (5 500), väntat 5 533 miljoner kronor. Därmed ökade räntenettot med 6 procent jämfört med föregående kvartal och var 3 procent högre än de 5.500 miljoner kronorna i det andra kvartalet 2018.

"En positiv volymeffekt på utlåningen motverkades delvis av en negativ marginaleffekt. Marginalerna på inlåning minskade, vilket primärt berodde på att treasurys kompensation för inlåningen var lägre under det andra kvartalet. Det fick motsatt effekt i räntenettot från övriga aktiviteter, det vill säga treasury, som förbättrades med 475 miljoner kronor", skriver SEB.

"Ökningen berodde främst på att Riksgälden debiterade ett större belopp än förväntat på grund av en riskjustering på resolutionsfondsavgiften", skriver banken.

Provisionsnettot blev 4 735 miljoner kronor (4 814), väntat var 4 680 miljoner kronor.

Bolaget rapporterar rörelsekostnader på -5 708 miljoner kronor (-5 527).

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 6 489 miljoner kronor (6 376), väntat var 6 137 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 386 miljoner kronor (221).

Rörelseresultatet blev 6 103 miljoner kronor (10 674), väntat var 5 849 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 4 892 miljoner kronor (10 024), väntat var 4 547 miljoner kronor.

Myndighetsavgifterna, inklusive både resolutionsfonds- och insättningsgarantiavgifter, var 59 miljoner kronor högre än det första kvartalet och uppgick till totalt 542 miljoner kronor (484).

 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.