Fotograf: Flickr

Så lyder storbankens radikala omvandlingsplan

Massuppsägning och slopad utdelning. 

Den tyska storbanken Deutsche Bank presenterade på söndagen en rad omstruktureringsåtgärder och ett preliminärt resultat för det andra kvartalet 2019.

Bankens justerade kostnader ska minskas med en fjärdedel till år 2022, bland annat genom nedskärningar inom investmentbankverksamheten. Deutsche Bank meddelar även ett nytt ledarskapslag.

Det framgår av flera pressmeddelanden från banken i spåren av en tid med spekulationer och medieuppgifter om vad som var på gång.

Deutsche Bank räknar med att redovisa en förlust för det andra kvartalet 2019 på 500 miljoner euro före skatt och en nettoförlust på 2,8 miljarder euro. Exklusive engångskostnader räknar banken med en vinst före skatt på cirka 400 miljoner euro och ett nettoresultat på 120 miljoner euro.

Intäkterna väntas ha uppgått till 6,2 miljarder euro i kvartalet. Kostnaderna bedöms ha varit 5,6 miljarder euro, eller 5,35 miljarder mätt på justerad basis.

Läs även: Sex nordiska storbanker bildar bolag

Deutsche Bank ska bland annat inrätta en fjärde division benämnd Corporate Bank, lämna vissa verksamheter inom aktieområdet och minska kapitalanvändningen inom räntehandelsområdet.

Vidare ska kapital om 5 miljarder euro återföras till aktieägarna från år 2022. Deutsche Bank meddelar samtidigt uppdaterade kapitalmål. Banken räknar med att inte behöva ta in nytt kapital i samband med omstruktureringen, är budskapet.

Deutsche Bank avser ha en kärnprimärkapitalrelation på 12,5 procent. Bankens bruttosoliditet planeras att öka till 4,5 procent år 2020 och till 5 procent från år 2022. Avkastningen på materiella tillgångar ska uppgå till 8 procent år 2022. 

Deutsche Bank har under helgen presenterat en radikal omvandlingsplan.

Den rejäla omstöpningen påverkas storleken på personalstyrkan så väl som bankens finansiella resultat för åren framöver.

Under omvandlingsplanen gör sig Deutsche Bank av med tre chefer.

Deutsche Bank gör sig av med Frank Strauss, chefen för privat- och kommersiella kunder, under sin omvandlingsplan som meddelades på söndagen.

Frank Strauss är en av tre chefer att gå. De två andra är regelefterlevnadschefen Sylvie Matherat och Garth Ritchie som är ansvarig för investment bank-verksamheten på banken.

Sylvie Matherats avgång kommer sedan hon kritiserats hårt för en rad misslyckanden kring penningtvättsbekämpningen och andra regelefterlevnadsfrågor som skadat banken hårt.

Garth Ritchie avgår till följd av att omvandlingsplanen inkluderar en rejäl minskning av investment bank-verksamheten. 

Totalt väntas cirka 18 000 anställda behöva få gå medan de justerade kostnaderna väntas minskat med 17 miljarder euro 2022.


Engångskostnaderna relaterade till omvandlingen beräknas uppgå till 7,4 miljarder euro fram till slutet av 2022, och av dessa inkluderas 2,9 miljarder euro i det andra kvartalet 2019. För helåret 2019 bedöms engångskostnaderna landa på 5,1 miljarder euro.
Som en följd av alltihop tänker Deutsche Bank också ställa in utdelningen för i år samt 2020.

Operativt sett ska Deutsche Bank göra en exit på verksamheten inom aktieförsäljning och trading, samt göra om storleken för verksamheten inom obligationsförsäljningen & trading, uppges det.

Deutsche Bank bedömer att samtliga ändringar kan verkställas med bankens befintliga resurser.

Läs även: Tunga corpprofilen: ”Allt visar att det är en enorm aktivitet på marknaden”


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.