Fotograf: Unsplash

Hexagon vinstvarnar – 700 får gå

Hexagons delårsrapport släpps fredag den 26 juli.

Hexagon meddelar att utvecklingen i Kina har i juni varit mycket svagare än förväntat.

"Den huvudsakliga orsaken till inbromsningen är ökad geopolitisk osäkerhet rörande världshandeln, speciellt inom elektroniksegmentet inom divisionen Manufacturing Intelligence i Kina. Efterfrågan inom de övriga marknaderna och divisionerna har dock varit i linje med vad som tidigare kommunicerats", heter det i ett pressmeddelande.

Enligt preliminära siffror räknar Hexagons med att försäljningen under det andra kvartalet 2019 uppgår till cirka 975 miljoner euro, motsvarande organisk tillväxt om -1 procent för gruppen (valuta 2 procent, struktur 3 procent och totalt 4 procent).

Den organiska tillväxten väntas uppgå till 3 procent för GES och -5 procent för IES.

Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär för gruppen förväntas uppgå till cirka 237 miljoner euro, vilket kan ställas mot 228 miljoner motsvarande kvartal i fjol.

Vidar meddelar Hexagon att det har infört ett omstruktureringsprogram, för att säkerställa att bolaget når sina finansiella mål år 2021.

Bolaget tar en engångskostnad om 44 miljoner euro under det andra kvartalet för att reducera antalet medarbetare globalt med cirka 700 personer, vilket förväntas att resultera i årliga besparingar om 51 miljoner euro i slutet av 2020.

Hexagon publicerar delårsrapporten för andra kvartalet 2019 fredagen den 26 juli.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST