Fotograf: Montage VA.se, Unsplash

Het frityrolja får McDonald's att snubbla på hållbarhetsmålen

Stockholms Stad ska ta hand om McDonald's frityrolja. 

Stockholms Stad står i vägen för McDonalds hållbarhetsarbete - och kan förhindra att företaget når sina hållbarhetsmål över huvud taget.

Det skriver Dagens Nyheter om.

Snabbmatsjätten har länge velat använda spilloljan som blir över efter all frityr som förnybar resurs. Fettavfall kan nämligen ersätta de mindre miljövänliga fossil- och palmoljorna i olika processer, exempelvis vid tillverkning av biobränslen.

Kommunen har monopol på avfallshantering, vilket föranledde McDonald's att ansöka om dispens för att komma runt regleringen. 

Efter ett flertal turer beslutade Mark- och miljödomstolen att frityroljan ska ses som hushållsavfall och att ansvaret därmed ligger på kommunen. 

Beslutet stämmer dock inte överens med vad Naturvårdsverket definierar som "hushållsavfall".

"Vi anser att frityravfallet uppstår till följd av restaurangverksamhet och inte av att folk uppehåller sig i lokalerna, frityroljan ska därför ses som verksamhetsavfall och inte hushållsavfall", säger Ulrika Gunnesby, avfallsjurist på Naturvårdsverket, till DN.

Mark- och miljödomstolen menar att det inte går att skilja på avfall som uppstår i köket och i matsalen och att allt avfall från restauranger därför är att likställa med hushållsavfall.

"Domen som har kommit betyder att den här fungerande modellen riskerar att brytas sönder. Vår förhoppning är att kunna överklaga den här domen då vi, och många andra, anser att den är felaktig", säger Henrik Nerell, presschef på McDonald's.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST