Fotograf: Pressbilder Almi Invest

Lundabolagets stamcellsteknik revolution för sjukvården - får in 20 miljoner

Att ta stamceller från aborterade foster är en kontroversiell metod. Men Lundabolaget Longboat Amniotics har hittat ett sätt att komma runt problematiken.

Stamcellsforskning är ett hett område. Det visar inte minst det faktum att Lundbolaget Longboat Amniotics nu tar in 20 miljoner kronor i en nyemission.

I emissionen deltar bland andra Almi Invest med fyra miljoner kronor och entreprenören Lars Stigsson, grundare av Sunpine som sålts till Preem.

Longboat Amniotics har kommit runt den omdebatterade frågan att ta stamceller från aborterade foster genom att utveckla en teknik för att utvinna stamceller ur fostervatten som donerats i samband med planerade kejsarsnitt.

"Longboat Amniotics är ensamma om att använda fostervatten, vilket ger stamceller av hög kvalitet som kan dela sig flera gånger. Det gör att celler från en enda donation kan användas till fler behandlingar, till en lägre kostnad per behandling. Vi ser stor potential för bolagets teknologi i utvecklingen av nya läkemedel", säger Per Antonsson, Investment Manager på Almi Invest i ett pressmeddelande.

Stamceller har förmåga att producera både nya celler av olika slag och nya stamceller. De används inom det snabbväxande området regenerativ medicin, där det pågår forskning inom ett stort antal sjukdomsgrupper runt om i världen. Stamcellsterapi med mesenkymala stamceller, vilket är det som Longboat Amniotics producerar, har visat sig vara effektiv mot flera olika tillstånd, till exempel inflammation och organtransplantation, och ger få biverkningar.

"Tack vare denna investering kan vi ta nästa steg och bygga en egen anläggning för att producera våra terapeutiska celler, vilket gör att vi kan gå vidare mot Proof of Principle-studier. Vår nisch av vävnadsspecifika mesenkymala stamceller ger oss en attraktiv position med möjlighet att ta fram nya terapier i kommande kliniska prövningar, säger Longboat Amniotics vd Kåre Engkilde i pressmeddelandet.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST