Fotograf: Ng Han Guan / TT

FN-experten: Världen kan hamna i ”klimatapartheid”

Experten Philip Alston vill sätta ytterligare press på FN att ta aktion för klimatet.

Världen kan drabbas av "klimatapartheid" när klimatförändringar sker.

Det innebär att rika kommer att ha större möjligheter att anpassa sig till en allt varmare planet, medan fattiga kommer att lida mest av klimatförändringar.

Det menar FN:s specialrapportör Philip Alston, skriver skriver AFP.

I en ny rapport om extrem fattigdom och mänskliga rättigheter varnar han att "klimatförändringar hotar att omintetgöra de senaste 50 årens fattigdomsbekämpning".

Philip Alstons rapport - som kommer att presenteras vid FN:s råd för mänskliga rättigheter nästa vecka - uppmärksammar forskning som visar att klimatförändringar skulle kunna göra 140 miljoner människor hemlösa till 2050.

"Vi riskerar ett scenario med 'klimatapartheid', där rika kan betala för att fly undan extrem värme, hunger och konflikter medan resten av världen lämnas att lida", menar han.

Philip Alston kritiserar också FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter för att inte lägga tillräckligt mycket uppmärksamhet och resurser på klimatförändringarna.

Läs även: Japan i USA:s klimatförnekande fotspår inför G20-möte


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST