Fotograf: josephzohn / flickr | preem

Kritiserad utbyggnad av Preemraff kan fortfarande komma att stoppas

Idag fattade Mark- och miljööverdomstolen sitt beslut om det nya raffinaderiet som släpper ut lika mycket som en halv miljon New York-resor tur och retur med flyg – varje år.

Det var den 9 november i fjol som Mark- och miljödomstolen i Vänersborg gav Preemraff i Lysekil tillstånd att bygga ut sin verksamhet, den största i raffinaderiets historia. Satsningen, som väntas kosta 15 miljarder kronor, handlar om att 2,5 miljoner ton tjockolja varje år ska kunna omvandlas till diesel och bensin.

Läs även: Preem kritiseras för dubblade utsläpp – ”Bättre att vi släpper ut koldioxid än att andra gör det”

Idag, efter en sista föredragning angående frågan om klagorätt och prövningstillstånd, har Mark- och miljööverdomstolen fattat ett beslut.

Så löd beslutet. ”Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd i målet vilket innebär att målet tas upp till prövning av domstolen. Mark- och miljööverdomstolen påbörjar nu den skriftväxling m.m. som behövs för att målet ska bli klart för att kunna avgöras. Domstolen planerar preliminärt att hålla huvudförhandling första kvartalet 2020.”

Domstolen tog inte ställning till att utsläppen av koldioxid förväntas fördubblas. Preems raffinaderi norr om Lysekil kommer att öka sina koldioxidutsläpp från 1,7 till 3,4 miljoner ton per år när det byggs om och byggs till.

Det motsvarar en klimatpåverkan på över en halv miljon New York-resor tur och retur med flyg – varje år, konstaterar Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

“Något är uppenbart fel när man fortfarande 2018 kan få tillstånd till nyinvesteringar i långlivade fossila anläggningar. Redan 2030 måste vi i Sverige ha kommit ner till utsläpp som ligger nära noll, vilket innebär att det kommer att behövas ett förbud mot fossila bränslen snarare än tillstånd till verksamhet som kraftigt ökar utsläppen”, sade hon till Veckans Affärer i mars i år.

Beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen i december i fjol.
“Vi har sällan sett så många överklaganden från privatpersoner som i det här fallet”, sade Ote Dunér, föredragande i målet på Mark- och miljööverdomstolen till Veckans Affärer i mars.

Beslutet i den lägre instansen gav Preem rätt att börja bygga. Men de valde att avvakta uppgav Malin Hallin, hållbarhetschef på Preem, till Veckans Affärer i mars.

“Vi vill få det här prövat hela vägen”, sade hon.

Läs även: Investerarnas nya favoriter - bolagen som fångar koldioxid direkt från luften


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST