Bränslecellsbolaget rasar – säger upp och avvecklar produkter

Bränslecellsbolaget Myfc renodlar sin verksamhet mot försäljning av teknik och utvecklingsprojekt medan utveckling och försäljning av egna konsumentprodukter avslutas. Vid 09.10-tiden var aktien ned 10 procent.

 I och med detta genomförs en "organisationsanpassning" som minskar kostnaderna och säkrar driften under minst ett år med befintlig finansiering.

Det framgår i ett pressmeddelande om resultaten från den nya vd:n Peter Friedrichsens strategiska översyn av företaget.

Organisationsanpassningen kommer att beröra både anställda och konsulter, och förhandlingar med berörda parter inleds omedelbart, heter det vidare.

Bolaget avslutar alltså utvecklingen av egna konsumentprodukter inklusive powerbanken JAQ Hybrid, varpå befintliga ordrar av JAQ Hybrid inte kommer att levereras.

"Beslutet att lägga ner JAQ Hybrid innebär att det kan bli aktuellt med icke kassaflödespåverkande nedskrivningar", skriver bolaget.

Verksamheten renodlas i stället till bolagets små och tunna bränsleceller som uppges vara modulärt skalbara till större energimoduler och därför möjliga att anpassa för integration i andra företags produkter.

"Jag kan konstatera att det finns ett behov av komplement till batterier i elektrifierade produkter, vilka blir fler och fler. Det innebär en ny affärsmodell för oss, men en känd affärsmodell för de marknadssegment och kunder vi riktar oss mot. Det ökar vår relevans för de produktbolag inom smartphones och fordon som har behov av ett långsiktigt och miljömässigt mer hållbart alternativ till ren batteridrift", säger vd:n Peter Friedrichsen i en kommentar.

Utöver smartphoneindustrin och fordonsindustrin kan ytterligare marknadssegment där Myfc:s teknik skapar användarnytta tillkomma, påpekar bolaget.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST