Kommer högre arbetskostnader rubba aktiekurserna?

Global arbetslöshet fortsätter att falla samtidigt som lönerna ökar. Ökad arbetskraftskostnad kan påverka företagens aktierkurser långsiktigt.  

Global arbetslöshet fortsätter att falla till den lägsta nivån sedan 1970-talet, enligt UBS. De reala enhetsarbetskostnaderna har haft en negativ trend sedan 1980 i USA och OECD, men nu börjar arbetskraften bli dyrare för företagen. Kapitalförvaltaren Pictet Asset Management har beräknat att enhetsarbetskostnaderna faller inte längre. Det kan påverka företagens vinstmarginaler och därefter aktiekurser på längre sikt. Det skriver Financial Times.

Det krävs högre löner för att möta efterfrågan på arbetskraft. Lönerna börjar öka i samma takt som produktiviteten. Enligt prognosen från Pictet AM, kommer företagens andel av BNP krympa, samtidigt som en större del kommer gå till arbetarna.

Det finns risk att den förändrade resursfördelningen kan ha negativ påverkan på företagens vinstmarginaler och aktiekurser. Pictet beräknar att en passiv 50/50 aktie-/obligationsportfölj kommer ge en avkastning på noll justerat för inflationen de närmaste fem åren.

Läs även: Därför rusar forskningsbolaget på börsen idag


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST