ANNONS

Fondita investerar i morgondagens vinnare: ”Kommer ge bättre avkastning”

Det finländska fondbolaget Fondita har länge jobbat utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Nu har de även en fond som helt är dedikerad till företag som arbetar för en bättre miljö, lägre koldioxidutsläpp och bättre användning av naturresurser.

Den 19 maj bytte Fonditas aktiefond European Top Picks namn till Fondita Sustainable Europe. I och med namnbytet får fonden också en helt ny inriktning – hädanefter kommer den enbart att fokusera på bolag som aktivt jobbar för att minska sina koldioxidutsläpp och ett effektivare användande av naturresurser. Fonden förvaltas av Marcus Björkstén och Kenneth Blomqivst.

"Det är otroligt viktigt att vi och andra företag tänker på hur vi kan bli smartare i användandet av våra naturresurser. Vi kunde bland annat se i EU-valet, där den gröna gruppen går starkt framåt, att det här är en viktig fråga. Det här kommer att styra företag i framtiden, både i form av konsumenters efterfrågan på miljövänliga alternativ, samt av EU:s och andra myndigheters regleringar. De företag som positionerar sig rätt i dag, är morgondagens stora vinnare och kommer att ge en bättre avkastning", säger Marcus Björkstén.

Intresserad av att investera i Fondita Sustainable Europe? Gör del enkelt här via Avanza eller Nordnet.

Fondita

Fondbolaget Fondita är ett boutique-fondbolag med fokus på aktiefonder. Placeringsfilosofin är baserad på stock picking och koncentrerade portföljer. De agerar ansvarsfullt i verksamheten och tar hänsyn till miljöfrågor, sociala frågor samt god förvaltningssed (ESG) i investeringsbesluten.

Följer bolagen noga

Fondita har sedan tidigare ett väl förankrat tänk kring ESG-frågor (Environmental, Social and Governance) vilka tas i beaktande i investeringsprocessen även för de övriga fonderna.

"Vi en gemensam syn på vad som är ett kvalitetsbolag. Det handlar om allt från balansräkning och tillväxt till ägarstruktur. Vi följer bolagen som vi investerar i för att ha koll på om det uppdagas problem gällande miljö eller andra hållbarhetsfrågor. Vi anser att den typen av problem kommer att påverka avkastningen negativt", säger Marcus Björkstén.

"Miljö och kvalitet går ofta hand i hand. De bolag som har en långsiktig och hållbar affärsmodell tilltalar oss. Som aktiva förvaltare och stock pickers är miljötänket en viktig utgångspunkt för att kunna välja de bästa bolagen – och framför allt för att välja bort de sämre. Europa är en marknad där man ständigt hittar nya nischade spelare som är attraktiva för den långsiktiga investeraren. Till exempel det belgiska bolaget Befesa. De återvinner stålpulver, vilket efter nya regleringar klassas som problemavfall, och säljer vidare restprodukter som zink", säger Kenneth Blomqvist.

Läs mer om Fondita Sustainable Europe här

Inga fossila bränslen

Fondbolaget har skärpt sina hållbarhetskrav och slutar att investera i företag som jobbar med fossila bränslen.

"Vi kan dock göra undantag för bolag där vi ser en tydlig transformering till förnybar energi. Exempelvis, det finska bolaget Neste som satsar på biodiesel tillverkat av samhällets restprodukter som matfetter", säger Kenneth Blomqvist.

Förutom fossila bränslen väljer Fondita även bort att placera i bolag som är verksamma i vad de anser vara oetiska branscher, som tobak, alkohol och vapen. Eller företag som bryter mot FN:s Global Compact, principer om bland annat arbetsrättsliga frågor specifikt för företag.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST