Fotograf: Unsplash

Millennials förtroende för företag minskar - ”de vill ha konkreta bevis”

Millennials vill se fokus på miljö, samhälle och mångfald. 

”Vi har fått indikationer på generationernas lägre tillit till företag och arbetsgivare under en längre period och nu börjar det blir märkbart. Vi ser att personer de facto tar eller avslutar en anställning utifrån om företaget har en agenda som sträcker sig bortom enbart den finansiella aspekten. Dessutom räcker det inte att snacka längre – de vill ha konkreta bevis på att företaget gynnar samhälle, miljö och mångfald.”, säger Josefine Liljeqvist, ansvarig för Human Capital på Deloitte.

Detta visar Deloittes Millennial Survey 2019.

En fjärdedel av respondenterna i studien avslutade relationen till ett företag eftersom de inte litade på att företaget skyddar deras data.

38 procent av respondenterna minskade eller avslutade sin relation till ett företag eftersom de ansåg att företaget hade negativ samhällspåverkan. 42 procent fördjupade eller inledde en relation eftersom de ansåg att samhällspåverkan var positiv.

”Millennials och generation z har samhällsfrågor, mångfald och miljötänk i ryggraden och ser dem som naturliga punkter på agendan. I förlängningen tror jag detta leder till att vi omvärderar sättet vi mäter företags prestation på”, säger Josefine Liljeqvist

Läs även: Studenterna som tar klimataktivism till Handelshögskolan

Vidare menar Josefine Liljeqvist att företag måste anpassa sin agenda till generationernas livsprioriteringar. 

”Millennials och generation z är värderingsdrivna och vill ge tillbaka till samhället. De lägger gärna sina pengar på företag vars åsikter går i linje med deras egna och tvekar inte att avbryta en relation där meningsskiljaktigheter uppstår”

Från studien kan det även urskiljas ett samband mellan mångfalds- och inkluderingsarbete och viljan att stanna hos sin arbetsgivare. Rekordlåga 49 procent uttrycker att de skulle sluta på sin nuvarande arbetsplats inom två år om de hade möjligheten.

Rapporten grundar sig på 16 425 svar från 42 olika länder och involverar millennials, personer födda mellan 1983-94 samt generation z, personer födda mellan 1995-2002.

Läs även: Krönika: Kommer du ihåg millennials? Nu är det dags att prata om deras barn – möt generation Alpha


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST