ANNONS
Emma Maria Kånåhols, bolagschef för Hogia Industrial Systems.

Vad är hållbar IT?

När man pratar om ett hållbart leverne syftar man ofta på klimatkompensation och miljövänliga transportmedel. Men vad många inte tänker på är digitaliseringen, och hur den bidrar till en hållbar utveckling av samhället. 

Tack vare digitaliseringen minskar miljöpåverkan, företag kan öka sin effektivitet och samtidigt sänka sina kostnader. 

”Ett ansvarsfullt företagande handlar om att aktivt arbeta med hållbarhet i hela verksamheten och även ta ansvar för sin administration och IT-verksamhet”, berättar Emma Maria Kånåhols, bolagschef för Hogia Industrial Systems.

Med hjälp av nya digitala lösningar kan företag agera mer hållbart. Ett exempel är stöd för elektronisk hantering av fakturor. I Sverige skickas årligen 1,4 miljarder fakturor och majoriteten ännu i pappersformat. Ett elektroniskt fakturaflöde innebär en mer miljömässigt hållbar utveckling då det minskar både användningen av papper och antalet transporter.  

Hogia

Hogia är ett svenskt IT-företag med ett brett utbud av produkter inom ekonomi-, personal-, löne- och affärssystem.

Vill du veta mer? Kontakta oss på Hogia Industrial Systems.

”Vi ser att allt fler företag ställer krav på sina leverantörer att fakturera elektroniskt och sedan april i år är det dessutom ett lagkrav i samband med offentliga upphandlingar. Har man en offentlig verksamhet som kund är det alltså inte längre tillåtet med pappersfakturor”, säger Emma Maria Kånåhols.

Digitaliseringen öppnar upp för nya möjligheter 

Potentialen i digitaliseringen är stor, och som leverantör driver Hogia på utvecklingen av långsiktigt bra och hållbara lösningar som ska förenkla företagens administration. I dag ställer dessutom företag allt större krav på sina stödsystem. Emma Maria Kånåhols berättar att man bland annat vill ha möjlighet att kombinera befintliga och nya programvaror:

”Standarder och öppna gränssnitt är viktiga komponenter i vår produktutveckling för att vi ska kunna erbjuda helhetslösningarmed hög kvalitet och tillgänglighet, så som marknaden efterfrågar. Säkerhetsfrågor är viktigare än någonsin.”  

Hållbar IT innebär även att arbeta för att begränsa IT-produkters miljöpåverkan.

”Molntjänster gör att företag har tillgång till sina tjänster direkt via webbläsaren, var man än befinner sig. Man slipper att investera i egna servrar, vilket ger mindre energiförbrukning och färre hårdvaror i bruk”, säger Emma Maria Kånåhols och avslutar:

”På samma sätt som vi ställer krav på våra leverantörer av IT-utrustning, att allt uttjänat material ska återvinnas, är det viktig att företag ställer hållbarhetskrav på sina IT-leverantörer.”


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.