Fotograf: Unsplash

En ny vindkraftsaktie på väg till börsen

Men risken finns att politiska beslut och regelverk påverkar branschen negativt, enligt Slitevinds Jonas Dahlström vd.

Det svenska vindkraftsföretaget Slitevind kommer att lista sina aktier på Nasdaq First North måndagen den 27 maj.

Det framgår av ett bolagsbeskrivningsdokument som Slitevind offentliggjorde på torsdagen.

I april meddelades att Slitevind hade beslutat att ansöka om att lista bolagets aktier på just First North. Aktien har tidigare handlats på Pepins där senaste betalkurs var 35 kronor den 20 maj.

Ingen nyemission har gjorts i samband med First North-listningen. Under det första kvartalet gjorde bolaget en riktad nyemission på totalt 20 miljoner kronor till kursen 30 kronor per aktie.

”Slitevind har sedan starten 1992 bedrivit en målmedveten utveckling inom området förnybar energi och är i dag en etablerad industriell aktör inom miljövänlig elproduktion”, skriver bolaget.

Slitevind äger och driver vindkraftsanläggningar i Sverige och en anläggning i Finland till ett totalt bokfört värde om cirka 600 miljoner kronor.

”Fokus för verksamheten ligger på att successivt utveckla och utöka produktionskapaciteten genom nyinvesteringar och förbättringsarbeten på existerande anläggningar”, heter det.

Slitevind har investerat och förvärvat flera bolag och vindkraftverk de senaste åren. Sedan 2015 har den årliga produktionen ökat från cirka 75 GWh till dagens cirka 264 GWh.

Nettoomsättningen var 77 miljoner kronor under 2018, en 42-procentig ökning från 55 miljoner kronor under 2017.

Rörelseresultatet steg till 15,3 miljoner kronor (1,3). Resultatet före skatt var 4,4 miljoner kronor (-14,1) och resultatet efter skatt 4,4 miljoner kronor (-11,8).

”Den positiva trenden från andra halvåret 2018 fortsätter. Under första kvartalet 2019 når koncernen en nettoomsättning på 30,1 miljoner kronor med ett ebitda-resultat om 20,3 miljoner kronor och ett ebit-resultat om 11,2 miljoner kronor”, skriver vd Jonas Dahlström i rapporten.

”Balansräkningen innehåller vindkrafttillgångar som är försiktigt värderade då huvuddelen förvärvats under de senaste åren när priserna på driftsatta anläggningar varit låga till följd av pressade priser på el- och elcertifikat”, fortsätter han.

I bolagsbeskrivningsdokumentet konstaterar Slitevind att det finns en risk att politiska beslut och regelverk påverkar vindkraftsbranschen negativt. Vidare ser bolaget flera bransch- och marknadsrisker.

”Den produktionsvolym som vindkraftverken genererar står i direkt proportion till de bägge intäktsslagen el och elcertifikat. Avvikelser i vindens energiinnehåll kan påverka intäkter och resultat för ett enskilt kvartal eller år. Lägre elpris kan ha en väsentligt negativt effekt på bolagets intäkter och resultat”, skriver bolaget.

Slitevinds största ägare, Tamt AB, äger 38,7 procent av det totala antalet aktier och röster. Näst största ägare, Own Power Sweden, med Slitevinds vd Jonas Dahlström som delägare, äger 6,7 procent av Slitevind.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST