Fotograf: Unsplush

Jämställda aktier presterar bäst – slår index

Stigit dubbelt så mycket på tre år. 

En genomgång av Placera, Avanzas forum, visar att jämställda bolag har presterat bättre på Stockholmsbörsen de senaste 12 månaderna än index. Ett bolag definieras som jämställt om andel kvinnor i ledningsgruppen är mer än 40 procent. 

Jämställdhet är en parameter som inte går att bortse ifrån när det gäller aktieplaceringar.  

I genomsnitt har de jämställda bolagens aktier stigit med 3 procent under året, vilket är 1 procent högre än Stockholmsbörsens breda index OMXSPI.

På tre års sikt är värdena för jamställda bolagen ännu bättre. Medan index har stigit 26 procent under tre års perioden, har bolagens aktier gått upp i genomsnitt 44 procent. 

I mars 2018 visade en mätning gjort av Placera ett liknande resultat. 

Det som gör svårare att dra självklara slutsatser är att det varje år tillkommer nya bolag och bolag som faller bort. Till exempel, sju av de 47 jämställda bolagen som är börsnoterade idag, hade inte funnits på börsen för tre år sedan.

Det jämställda bolag som det går bäst för är IT-konsultbolaget Knowit, vars aktie stigit med 261 procent under mätperioden.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST