Fotograf: Pexels

Världens fondjättar känner ökad pessimism mitt i handelskriget

Förvaltarproffs med totalt 687 miljarder dollar i ryggen intar nu en mer tungsint syn på marknaden, visar en omfattande rapport från Bank of America Merrill Lynch.

Investmentbanken Bank of America Merrill Lynchs månatliga undersökning för maj om vad fondgiganterna tror om framtiden är här. 250 förvaltare som sammanlagt har över 687 miljarder dollar i portföljerna har deltagit i undersökningen.

Undersökningen konkluderar bland annat att den risk som fondjättarna värderar högst är handelskrig. Kanske inte en överraskning med tanke på månadens minst sagt turbulenta handelsbråk mellan USA och Kina. Risknivån som fondbolagen bedömmer är dock inte lika högt som förra sommaren. 

Läs även: Misstänksam Trump utlyser nationellt nödläge – förbud mot kinesisk teknik

Man ökar sina positioner i likvida medel, tech, eurozonen och banker, medan det sker en minskning i aktier och råvaror. Återigen är det handelskriget som påverkar allokerinen rejält. I samband med den oro som finns kring aktiemarknaden så är det över en tredjedel av förvaltarna som vidtagit skyddsåtgärder för en eventuell aktiedip.

Det är få förvaltare som tror på ett lågt amerikanskt ränteklimat. Endast 4 procent av förvaltarna tror att den amerikanska tioåringen kommer att understiga 2 procent. 70 procent tror på ett ränteläge mellan 2 och 3 procent, medan 21 procent tror på räntor över 3 procent. 

Och vad vill förvaltarna att bolagen gör med sina kontanter? En stor del tycker att bolag har för mycket skuld på balansräkningen, framförallt i ett skakigare aktieklimat, och vill se mer handlingar i att minska skuldsättningsgraden. Få förvaltare ser utdelning som en god idé och menar att återinvesteringar i bolaget är att föredra.

Lägre tillväxt i Kina i kombination med den stora risken för handelskrig medför även att förväntningar på tillväxten fortfarande är låga. Över 38 procent av förvaltarna tror även att inflationen kommer att stiga globaltframöver. 

Rapporten visar dock ingen indikation för en omedelbar finansiell nedgång. Enast 5 procent tror att en global lågkonjuktur kommer att inträffa detta år. Två tredjedelar tror dock att en sådan konjuktur kan komma att ske år 2020 eller kort efter. 

Läs även: Hypernervös marknad efter senaste veckornas oro - Stockholmsbörsen öppnar trevande


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST