Fotograf: Unsplash

Därför rusar investmentbolaget tvåsiffrigt

Investmentbolaget Ratos rusar med 17 procent på onsdagförmiddagen. Detta efter investmentbolagets kraftiga resultatförbättring i första delårsrapporten. 

Investmentbolaget Ratos redovisade en kraftig resultatförbättring i det första kvartalet. Aktien klättrade 17 procent vid rapportsläppet under onsdagsförmiddagen. 

Tillväxten på 15 procent under perioden var i huvudsak organisk och vd Jonas Wiström framhåller att det positiva resultatet har att göra med deras nya åtgärdsprogram. 

"Det är tillfredställande att konstatera att de åtgärdsprogram som genomfördes under 2018 nu börjar generera resultat. Tillväxttakten ökar och samtidigt stärks orderstocken drivet av god utveckling på de marknader där Ratos bolag är verksamma".

Ratos rörelseresultat blev 27 miljoner kronor i det första kvartalet (-39). Det sammantagna ebita-resultatet i affärsområdena, justerat för Ratos ägarandel, ökade till 44 miljoner kronor exklusive effekten från redovisningsstandarden IFRS 16 (-19).

Inklusive IFRS-effekten var resultatet 75 miljoner kronor.

Av rapporten framgår att Ratos numera delar in portföljbolagen i tre sektorer som samtidigt utgör tre affärsområden: Construction & Services, Consumer & Technology samt Industry.

Det norska oljeservicebolaget Aibel, som Ratos äger till 32 procent, redovisade en tydlig resultatförbättring för det första kvartalet.

Omsättningen ökade med 20 procent till 2.286 miljoner norska kronor (1.907). Ratos andel av Aibels ebita ökade till 50 miljoner svenska kronor (39).

"Orderingången i kvartalet uppgick till cirka 3 miljarder norska kronor drivet av tillväxt i många befintliga kontrakt i Aibels båda affärsområden", skriver Ratos om Aibel i rapporten.

Även Plantasjen, som säljer växter med tillbehör och som pressat Ratos finansiellt det senaste året, redovisar en förbättring.

Kedjans ebita-resultat uppgick till -173 miljoner norska kronor, en förbättring från -205 miljoner kronor motsvarande period 2018. Omsättningen ökade med 3 procent till 576 miljoner norska kronor i kvartalet.

Bland de portföljbolag som utvecklades åt andra hållet, med resultatförsämring i det första kvartalet, hittas det norska byggbolaget Hent och affärsinformationsbolaget Bisnode.

Mats Johnson har utsetts till ny vd i logistik- och bemanningsföretaget Speed Group, som är majoritetsägt av Ratos sedan 2015. Mats Johnson kommer närmast från rollen som logistikdirektör på Tamro och tillträder tjänsten senast i december 2019.

Ratos styrelse har på ett styrelsemöte på tisdagen även fastställt en ny utdelningspolicy.

"Ratosaktien ska kännetecknas av stadigt ökande utdelningar över tid kopplat till ett ökande resultat och en stabil finansiell ställning. Styrelsen gör bedömningen att med en utdelningsandel om 30-50 procent av resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets ägare, så tillvaratas dessa villkor", lyder den nya utdelningspolicyn som finns med i rapporten för det första kvartalet.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST