Fotograf: Unsplash, Flickr/Stephane_p

”Gretas kurva” på ny läskigt hög nivå

En ny läskig rekordnivå på Keelingkurvan över växthusgaser har precis nåtts. 

Nya värden från mätstationen Mauna Loa på Hawaii visar att halten av koldioxid har ökat med 100 ppm sedan 1958. Den nya nivån av koldioxid i atmosfären är 415 ppm, (parts per million) och den högst uppmätta någonsin. Det rapporterar Aktuell Hållbarhet.

Mätvärden från stationen på Hawaii påvisar förändringar av koldioxidhalter i atmosfären och ligger till grund för den omtalade Keelingkurvan. 

I en intervju med Fredrik Skavlan uttryckte miljökämpen Greta Thunberg om Keelingkurvan, ”Om jag skulle fråga folk vad är Keelingkurvan skulle de inte veta vad det är”.

KÄLLA: Delorme [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Ett symbolsikt märke sågs redan i maj då värdena översteg 400 ppm och från detta har de fortsatt att tillta och nå nya högre nivåer.

Säsongmässiga fluktuationer upptäcktes av David Keeling på mätstationen i Hawaii och enligt trender är maj den månad med högst mätvärden. 

I den senaste så kallade syntesrapporten från IPCC som gavs ut 2014, framgår det att koldioxidhalten inte bör övertiga 450 ppm år 2100 för att hindra den globala uppvärmningen med 2 grader. 

Greta Thuberg brukar nämna 350 ppm som ett högsta mått för att hålla den globala uppvärmningen på en trygg nivå. Redan 1937 överskreds denna gräns.

 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST