Hon tröttnade på stereotypen av den vita, manliga forskaren – nu anlitas kvinnor från 133 länder genom hennes databas

Forskaren Elizabeth McCullagh ville råda bot på den bristande jämställdheten i forskarvärlden och skapade databasen Request A Woman Scientist.

För ett år sedan bestämde sig Elizabeth McCullagh, doktor i neurobiologi på University of Colorado, för att göra något åt den bristande jämställdheten i forskarvärlden.

Hon menar att underrepresentationen av kvinnliga forskare vidmakthåller stereotypen av en vit, manlig forskare. Det reflekterar inte den verkliga mångfalden i forskarvärlden och uppmuntrar inte heller till en större diversifiering. 

Tillsammans med forskare i gräsrotsorganisationen 500 Women Scientists skapade Elizabeth McCullagh därför en internationell databas med namnet Request a Woman Scientist, där kvinnliga forskare kunde registrera sig. Syftet var att den som letar efter en kvinnlig forskare som expert till ett panelsamtal, ett föredrag eller för en intervju lätt ska kunna hitta rätt person i databasen.

Veckans Greta

Vi lyfter fram engagerade, intressanta personer världen över som i sann Greta Thunberg-anda tar egna, nya och djärva grepp med koppling till näringslivet för en hållbar värld.

Under året har över 7 500 kvinnor från 174 olika discipliner och 133 olika länder registrerat sig i databasen. De flesta forskare verkar inom biologi och kommer från USA, men satsningar pågår för att nå ut till fler forskare inom andra områden - såväl geografiskt som forskningsmässigt. Gruppen jobbar också på att förbättra funktionaliteten i databasen.

För att förstå hur databasen har använts under det gångna året har organisationen skickat ut en digital enkät till de registrerade forskarna. Av de 1 278 kvinnor som svarat har 150 kvinnor - vilket motsvarar 11 procent - blivit kontaktade för just de syften som avsågs, det vill säga mediaförfrågningar, expertpaneler och utbildning. 

"Det är troligen en underskattning av hur många som blivit kontaktade med tanke på att databasen har haft över 100 000 besökare under året", kommenterar organisationen i den artikel som publicerades i den vetenskapliga tidskriften PLOS den 23 april.

Läs även: Youtube-stjärnan som blev klimataktivist och nu skapar kaos i London – uppmanar miljoner följare till protest