Fotograf: Pexles, TT

SBAB svänger om bomarknaden: Räknar med ovanligt stabila priser fram till 2023

SBAB justerar upp sin långsiktiga prognos för bopriser.

Efter att tidigare ha räknat med att bostadspriserna skulle sjunka med cirka 5 procent väntar sig nu SBAB oförändrade bostadspriser fram till 2023. Anledningen är att räntorna väntas stiga i en långsammare takt.

Det skriver SBAB i en bomarknadsrapport på fredagen.

"Kombinationen av mer långsamt stigande bostadsräntor än vi tidigare trott och en måttlig ökning i hushållens inkomster, väntas bidra till mer eller mindre stillastående bostadspriser i genomsnitt de kommande tre åren", säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije i en kommentar.

Han säger att Riksbankens räntehöjning i december var "uppenbart feltajmad" med tanke på flera på varandra svaga inflationsutfall efter det.

"Det svaga inflationstrycket i svensk ekonomi i kombination med en mer försiktig hållning från både amerikanska FED och ECB gör att Riksbanken väntas höja reporäntan betydligt långsammare än den prognos de lagt", säger Robert Boije.

SBAB räknar med att Riksbanken höjer reporäntan nästa gång i början av 2020, följt av betydligt långsammare höjningar därefter än vad Riksbanken själva har i sin räntebana.

Vidare räknar SBAB med att bostadsbyggandet minskar till totalt 41.000 påbörjade bostäder i år, en nivå där bostadsbyggandet också väntas ligga kvar på några års sikt. Detta matchar ökningen av antalet hushåll, men det bidrar inte till att minska det underskott på 150.000 bostäder som finns sedan tidigare.

"Regeringen och dess samarbetspartier har aviserat att de kan komma att se över både fastighetsavgiften och ränteavdragen för att dämpa vad de anser vara höga risker med hushållens bolåneskulder. Det blir en delikat balansgång hur detta ska göras utan att det i detta lägre slår mot bostadspriserna och redan fallande bostadsinvesteringar, som ytterligare skulle förvärra bostadsbristen ", säger Robert Boije.

SBAB håller fast vid sin prognos att svensk BNP kommer att öka 1,3 procent i år, vilket sedan ökar något till 1,5 procent nästa år.

Tillväxten drivs i huvudsak av hushållens konsumtion och exporten där den senare hålls uppe av den mycket svaga kronan. Kraftigt fallande bostadsinvesteringar bidrar negativt till tillväxten.

"Vi ser ut att ha några magra år framför oss, sett till BNP-tillväxten, där fallande bostadsinvesteringar i hög grad bidrar till nedgången. Den tillväxt som trots allt väntas drivs i huvudsak av den privata konsumtionen, vilken dock blir betydligt svagare än normalt", säger Robert Boije.

Läs mer: Mäklarna tvärvänder i synen på bopriser – pessimisterna tar över


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST