ANNONS

Så ska SSAB revolutionera stålindustrin: “Vi ska vara fossilfria 2045”

Ståljätten SSAB har startat en hållbarhetsresa – en "Sustainability Expedition" – med målet att vara fossilfria år 2045.

Svenskar och finländare ser klimatfrågan som allt viktigare. I december 2018 genomförde SSAB en enkät bland 3 000 personer i Sverige och Finland. Över 80 procent säger att klimatfrågan blivit allt viktigare.

Majoriteten i båda länderna menar också att klimatförändringen är ett av de största hoten mot mänskligheten, tillsammans med resursknapphet, föroreningar och befolkningstillväxt. Undersökningen visade också att det är viktigt att företagen tar sitt ansvar och arbetar med klimatfrågan. Många efterlyste tydlig information om hur företagen hanterar hållbarhetsfrågorna.

"Vi måste ge människor fakta och göra verkliga förändringar. Utöver vårt eget hållbarhetsarbete kan vi också hjälpa våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål. Vi siktar på att vår produktion ska vara helt fossilfri 2045", säger Christina Båge-Friborg, SSAB:s hållbarhetsdirektör.

Fakta SSAB

SSAB har gjort stål som bygger världen i 140 år. Nu tar bolaget steget till ett nytt sätt att tillverka stål. Läs mer om SSAB:s Sustainability Expedition.

På väg mot fossilfri stålproduktion

HYBRIT-projektet som drivs av SSAB, LKAB och Vattenfall har en stor betydelse för att nå målet om en fossilfri ståltillverkning. I HYBRIT kommer kolet som används vid traditionell tillverkning av stål att ersättas med vätgas. Då blir restprodukten vatten istället för koldioxid. "Vårt mål är att revolutionera ståltillverkningen och bli först i världen med att tillverka stål utan koldioxidutsläpp," säger Christina Båge-Friborg.

Men redan runt 2025 kommer SSAB att byta ut sina masugnar i Oxelösund till elektriska ljusbågsugnar som smälter stålskrot. Det minskar SSAB:s utsläpp med 25 procent vilket ytterligare bidrar till att bolaget kan nå hållbarhetsmålen. Dessutom är stål ett av världens mest återvunna material.

SSAB:s produkter en del av lösningen

Genom att hjälpa kunderna att uppgradera till starkare och lättare stål ska SSAB också hjälpa slutanvändarna av företagets produkter att minska deras koldioxidutsläpp med 10 miljoner ton per år från och med 2020.

"Våra kunder behöver både effektiva och hållbara lösningar och där spelar SSAB:s höghållfasta stål en viktig roll."


Kalendarium

För dig som prenumerant

VA Superkarriär:

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.