ANNONS

Förnybar diesel – en ekonomisk väg till att nå klimatmålen

8.3 miljoner ton - det är så mycket världens största producent av förnybar diesel årligen minskar de klimatpåverkande utsläppen med. Man kan därför jämföra företaget Nestes minskade klimatpåverkan med att ta bort tre miljoner bilar från vägarna - under ett helt år.

Neste är ett globalt bolag med rötterna i Finland som genomgått en transformation från att vara en producent av fossila bränslen, till att fokusera på förnybara lösningar. En omvandling som har varit framgångsrik. Företaget är idag världens största producent av förnybar diesel med en produktion på 3,5 miljoner kubikmeter per år, och kapaciteten utökas ständigt för att möta den ökade efterfrågan på förnybara bränslen. Målsättningen är att nå upp till 5,1 miljoner kubikmeter år 2022. 

Det är en välkommen kapacitetsökning som kommer att behövas, bland annat för att Sverige ska kunna nå ett av världens mest ambitiösa uppsatta klimatmål. År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, och transporter är ett centralt område för att uppnå det målet. Sverige är därför en viktig marknad för förnybara drivmedel och under hösten började Neste sälja sin förnybara diesel (HVO) under sitt egna varumärke - Neste MY förnybar diesel.

Avfall - attraktiv råvara

Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsingfors) skapar förnybara alternativ åt transportsektorn, företag och konsumenter. Neste erbjuder ett globalt utbud av tjänster och produkter som gör det möjligt för deras kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa, förnybara oljeprodukter med skräddarsydda servicelösningar. Neste tog tredjeplatsen på listan över världens 100 mest hållbara företag 2019 som presenteras av den ledande tidningen Corporate Knights.

Läs mer om Neste här!

Neste MY är en förnybar diesel med upp till 90 procent lägre koldioxidutsläpp än fossil diesel och kan därmed bidra till att bekämpa klimatförändringarna. Neste MY:s styrka ligger i att det kan produceras av råvaror som tidigare endast betraktats som avfall. Dessa blir nu en potentiellt värdefull resurs för att framställa framtidens drivmedel. Redan idag använder företaget ett tiotal olika råvaror i produktionen av förnybar diesel. Lars Peter Lindfors är teknisk chef på Neste och doktor i kemiteknik, han och hans team vann nyligen som första kommersiella aktör ett av världens mest prestigefulla hållbarhetspris, Eric and Sheila Samson Prize, för sin upptäckt NEXBTL, som gör Nestes produktion möjlig.

"Vi fortsätter kontinuerligt att jobba med nya råvaror, exempelvis fetter av låg kvalitet, som kan vara gammal frityrolja från restauranger, slaktavfall och fiskrens. Vår ambition är att hitta ännu fler råvaror som kan användas till produktion av förnybara produkter framöver", säger Lars Peter Lindfors. 

Att skapa klimatnytta är ett viktigt mål och det ska vara lätt att använda produkten. Många beslutsfattare inom näringslivet funderar på hur man ekonomiskt effektivt ska nå klimatsmarta transportlösningar inom företaget, vilket kan innebära väldigt påfrestande investeringar i ny fordonspark som drivs av el eller andra biogaslösningar. Men - det mest klimatsmarta och ekonomiska är att bibehålla den befintliga fordonsparken med dieseldrivna motorer, och istället endast gå över till förnybar diesel. 

Den kemiska strukturen hos Neste MY är identisk med fossil diesel och innebär därmed inga förändringar eller försämringar i prestanda, men gör användaren fossilfri på fem minuter, lika lång tid som det tar att fylla tanken - man kan därmed tanka en vanlig dieselmotor med Neste MY och köra precis som vanligt. 

Många blandar ihop biodiesel med förnybar diesel, vilket är två helt skilda saker - Läs om skillnaden här!


Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.