ANNONS
Karitha Ericson, COO och vVD på Grant Thornton.

Så kan jämställdhet skapa affärsvärde – i just ditt företag

Att jämställdhet skapar affärsvärde och tillväxt är ingen nyhet. Men hur använder man dessa medel mer konkret i sitt företag? Vi har träffat Karitha Ericson, COO och vVD på Grant Thornton, som delar med sig av sina erfarenheter i ämnet. 

Jämställdhet skapar konkurrenskraftiga fördelar och kommer att spela en allt större roll för framtidens företagare, menar Karitha Ericson, COO och vVD på Grant Thornton, som har lång erfarenhet från finans- och konsultbranschen. 

“Vi på Grant Thornton jobbar med att skapa en inkluderande kultur, vilket är en jätteviktig del för att lyckas med mångfaldsarbetet. Vi tror, och har sett, att om vi lyckas skapa jämställda miljöer så blir det en miljö som också är attraktiv att söka sig till ur ett bredare mångfaldsperspektiv. Vi har till exempel jobbat mycket med vilken jargong vi har på våra kontor. Vi sätter mål på olika nivåer i organisationen, för antal delägare och vid rekryteringsprocesser för att uppnå önskat resultat”, berättar Karitha Ericson. 

Hur påverkar jämställdhet oss?

Begreppet jämställdhet innefattar mäns och kvinnors lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det vill säga att män och kvinnor ska ha samma möjligheter till samhällsinflytande, ekonomiskt oberoende, företagande och utveckling i arbetet. Det finns en stor outnyttjad potential både när det gäller kunskap, insikt och värderingar här, därför behövs fler kvinnliga entreprenörer – kvinnor som äger och driver bolag. Ett mer jämställd näringsliv är ett mer välmående näringsliv. Men hur påverkar jämställdheten företag och dess kultur egentligen? 

“Min erfarenhet är att de grupper som är jämställda får en annan kultur och andra sätt att kommunicera med varandra. Det i sin tur leder till att det blir bredare diskussioner, mer nytänkande och bättre ideér och beslut. Sedan är det ibland svårare att leda heterogena vs. homogena grupper, men lägger man ner tid på att få detta att fungera så får man det mångfalt tillbaka”, säger Karitha Ericson. 

Arbetslivet – inte jämställt 

Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag om kvinnors arbetsmiljö 2011-2016 visar, precis som många andra rapporter och utredningar, att det svenska arbetslivet inte är jämställt, och att risken för ohälsa är större i kvinnodominerade yrken. Därför krävs ett genusmedvetet arbetsmiljöarbete, för att synliggöra strukturerna som driver den arbetsrelaterade ohälsan. 

“Grant Thornton vill skapa ett företag och en kultur där kvinnor och män har lika möjligheter – vi vill vara ett företag som står för det. Vår vision är att bidra till ett välmående näringsliv i Sverige och därför jobbar vi med att stötta entreprenörer och investerare som bidrar till detta. För få ett välmående näringsliv så tycker vi att behövs det fler kvinnliga entreprenörer, och vi samarbetar med olika nätverk och genomför löpande aktiviteter som främjar dessa.”

Större medvetenhet – långsam utveckling

Medvetenheten har enligt Karitha blivit mer påtaglig under senare år, och framstegen likaså, men vägen är lång. Varför det går så sakta är en återkommande fråga år efter år, speciellt eftersom det redan finns kunskap om att företag med fler kvinnor i ledande positioner till exempel presterar bättre rent resultatmässigt.  

“Det senaste 1,5 året efter #metoo så finns det helt klart en annan generell medvetenhet hos företag. Jag tycker också att man såg mycket mer aktiviteter och debatter den 8 mars i år, än tidigare år. Vissa siffror pekar också på att det går framåt. Tittar man däremot på World Economic Forums rapport så har ojämställdheten blivit större de senaste åren. Så jag tror inte man per automatik ska tro att vi är på gång mot ett jämställt samhälle, det finns mycket kvar att göra”, säger Karitha Ericson och avslutar:

“Min uppfattning är att många företag som startar idag har med sig jämställdhetsperspektivet från början, så man hamnar inte i ett läge där man ‘måste rätta till’ något. Man ser värdet av att man bidrar med olika saker och att olikheterna blir bättre på lång sikt. Om man som ledare (entreprenör) tror på jämställda grupper, så är man inte nöjd förrän man får det. Man styr mot det man vill snarare än att slumpen får styra hur det blev. Några ledare lyckas, trots att det kan vara en bransch med få kvinnor, alltid få en jämställd ledningsgrupp.”

Konkreta tips: Så lyckas du med ditt företags jämställdhetsarbete

1. Var tydlig med vardu står i frågan och hur det påverkar medarbetare, kunder och leverantörer.

2. Involvera dig i ledarskapstillsättningar/rekryteringar. Dels har du en chans att påverka vilken kandidat det bliroch dels säkerställer du att du har ledare/personer runt dig som delar din syn på jämställdhet.

3. Ändra på underliggande processer/strukturer som förhindrar en jämställd arbetsplats. Något måste med största sannolikhet förändras för att nå andra resultat.

Läs mer om Grant Thornton här!