Fotograf: Pixabay

Nu är det bevisat – kvinnor håller effektivare möten än män

Mer förberedda, bättre på att hålla tiden och snabbare på att nå avslut. Män är däremot bättre på att sovra och prioritera. 

Det är mer eller mindre jämnt skägg mellan könen när det gäller produktiviteten, enligt en stor MIT-undersökning som omfattar nära 20 000 av individer över stora delar av världen.

Därmed inte sagt att män respektive kvinnor är bra på samma sak, enligt Harvard Business Review som sammanfattat undersökningen.

Kvinnor är bättre på att hålla möten genom att skicka agendor i förväg, begränsa dem till max 90 minuter och avsluta med en överenskommelse om nästa steg samt vem som gör vad.

Män däremot är bättre på att sovra i informationsflöden, prioritera viktiga arbetsuppgifter, inte titta på e-posten stup i kvarten och skriva utkast innan man skickar iväg viktiga meddelanden.

Oavsett kön visar undersökningen att en kombination av de bådas bästa vanor är en gemensam nämnare för riktiga ”produktivitetshästar”.

Ekvationen ju äldre personer desto högre produktivitet visar också att senioritet slår energin hos yngre alla dagar i veckan.

Det beror på att äldre visar starkare vanor inom fyra områden: rutiner för hur man ska hantera aktiviteter med lågt värde, effektiv hantering av inflödet av meddelanden, möten och delegering.

Undersökningen visar också att äldre på seniora poster är bättre på att planera dagen och att kommunicera än äldre på lägre.

Den visar också att även om amerikaner tenderar att jobba långa dagar ligger den genomsnittliga produktiviteten lägre än för regioner som Europa, Asien och Australien där man i genomsnitt arbetar färre timmar än i USA. Förmågan att jobba smartare leder snarare än antalet nedlagda timmar till maximal produktivitet.

Då det gäller personer med allra högst produktivitet fann MIT varken geografiska eller könsmässiga skillnader.

Undersökningen har visserligen begränsningar eftersom urvalet enbart består av läsare på Harvard Business Review-sajten och deras självuppskattning av vanor, men MIT anser ända att den ger värdefulla insikter om en rad utmaningar i dagens arbetsliv.

Så blir du mer produktiv, enligt MIT:s gigantiska studie:
1. Möten: Planera och sätt mål, revidera kvällen före, skicka ut agendor. Avsluta med att beskriva nästa steg samt vilka som är ansvariga för vad.
2. Projektarbeten: Dra preliminära slutsatser så fort du tar på dig större på projekt, bryt ned det i småbitar och belöna dig själv varje gång en bit är avverkad.
3. Delegera: Dela om möjligt med dig av uppgifter som inte tillhör dina prioriteringar och etablera tydliga direktiv och mätmetoder för att vässa teamets möjlighet till framgång.
4. Mejlen: Kontrollera skärmen max en gång per timme och ögna igenom ämnesrad och avsändare för att hoppa över en majoritet av meddelanden, men svara omedelbart viktiga personer.
5. Kalender: Håll tider öppna i kalendern för att kunna parera brådskande och/eller oplanerade händelser.
6. Dragningar: Håll dig till få anteckningar i stället för att förbereda långa texter.
7. ...och rutinisera göromål som att klä dig och äta frukost så att du kan ökat lägga fokus på annat.