Fotograf: VA, Pexels (montage)

”Vad flygbranschen sade till mig i enrum – efter vår uppmaning att halvera flygresorna”

Hur ska flyget kunna finansiera den förändring som behövs om vi som är kunder samtidigt flyger mindre? Så ser åtminstone Transportföretagen på saken och de hade häromveckan bjudit in mig för att berätta om vad flyget faktiskt gör – och vad de vill göra.

Affärsresorna utgör ungefär hälften av alla inrikesresor med flyg så om näringslivet drar ner sitt flygande kommer det att få kraftig effekt för deras medlemsföretag, som SAS och BRA.

Under senare år har flygets klimatpåverkan legat relativt konstant totalt sett, trots att antalet flygresor ökat kraftigt. Orsaken är olika effektiviseringar som gjort att klimatavtrycket per resenär minskat kraftigt. Men nu ligger det still, och om flygresorna fortsätter att öka kommer också flygets klimatavtryck att öka, som bland annat Naturvårdsverket visar här.

Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen/Flyg, och Nils Paul, näringspolitisk expert, är båda helt övertygade om att flyget kommer att kunna minska sin klimatpåverkan drastiskt. De är positiva till att den tekniska utvecklingen kommer att lösa problemen och förklarade under vårt möte att vi står inför ett fantastiskt skifte.

"2025, eller kanske 2030, så kommer vi att kunna flyga med el- och hybridflygplan inrikes", sa Fredrik Kämpfe och menar också att elflygplanen har potential att vara mer kostnadseffektiva vilket gör att det kommer att vara lönsamt att flyga även kortare sträckor.

Maria Wetterstrands utredning om biobränslen var han också mycket positiv till och menar att de mål som är satta är realistiska, givet att det finns biobränsle att tillgå.

Biobränsle för långdistansflyg och el- eller hybridflyg på medellånga och korta distanser är i korthet visionen. Men enligt Transportföretagen måste vi skynda på så att vi kommer dit snabbt och acceptera att den ekonomiskt pressade flygbranschen har svårt att finansiera skiftet själv – om vi slutar att flyga.

"Det är mycket känslor just nu i debatten", sa Fredrik Kämpfe som ett svar på min fråga om vad han ser som viktigast just nu.

"Vi måste våga vara förebilder och berätta att det finns ett sätt att lösa frågan och visa att det är så här det ser ut."

Branschen vill ha tydligare styrmedel från staten och bra spelregler som gäller för alla – även internationellt. Det senare är på gång men tar tid. FN-organet International Civil Aviation Organization (Icao) har som mål att nå en klimatneutral tillväxt i växthusgasutsläppen från och med 2020, genom ett system för klimatkompensation som kallas Corsia, carbon offsetting and reduction scheme. Men Corsia tar inte hänsyn till inrikesflyg eller den så kallade höghöjdseffekten, så enligt Naturvårdsverket täcks bara 30 procent av flygets globala påverkan av systemet.

Alla dessa åtgärder är förstås bra, men frågan är om de räcker – framför allt om vi tillsammans ska kunna reducera utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser i den takt som krävs för att klara Parisavtalets mål

Så även efter mötet med flygbranschen är jag övertygad om att vi behöver minska flygresorna. Men också påmind om konsumentens makt: att när man flyger välja möjlighet till klimatkompensation och också titta lite extra på bolagets klimatpolicy.

Och inte låta det hela reduceras till att man ska minska på taxfree-köpen, som SAS-vd:n Rickard Gustafsson meddelade någon vecka efter mitt möte med flygbranschen: 

Jag utgår från att det var ett rent olycksfall i arbetet.

Läs även: Följ Veckans Affärers klimatutmaning – och minska dina resor med hälften


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST