Fotograf: Michigan Ross, Pexels

Professorn: Så blir du mäktigare än din jobbtitel

För du fram en massa förslag, men tycker att ingen riktigt lyssnar på dig för att du inte har rätt titel på visitkortet? Då kan du skaffa ett övertag genom att vässa din informella makt. Här är bästa tipsen för att lyckas med just det.

I en värld där företag även samarbetar med konkurrenter har informell makt seglat upp som en allt hetare trend. Det hävdar Maxim Sytch som är adjungerad professor inom management och organisation vid Stephen M. Ross School of Business vid University of Michigan i en HBR-artikel.

Han specialstuderar nätverk för sociala relationer och dynamiken kring påverkan inom och mellan organisationer. Professorn hävdar att trenden med att informell makt har blivit allt viktigare är tydlig i bolag som arbetar med alltifrån korsfunktionella team och har befattningar som account manager till Matrix-organisationer.

Trenden gäller även småbolag i det att arbete som bedrivs i projektform har blivit allt vanligare. Poängen är att i takt med att en allt större del av arbetet sker utanför organisationen och i samarbete med leverantörer, distributörer, kunder och till och med konkurrenter har informell makt snarare än visitkortets titel blivit extra betydelsefullt för att mobilisera resurser, förändringar och generera värde för såväl organisationen som individen.

För den som vill ta reda på vilken informell makt man besitter är framförallt tre metoder särskilt effektiva:

1. Lista
Lista dina 10 viktigaste kontakter som gör att du får jobbet gjort – kontakterna kan både vara interna och externa.

2. Poängsätt
Tilldela varje kontakt 1-10 poäng för att bedöma ditt beroende av dem där höga poäng innebär att du har ett stort beroende.

3. Byt perspektiv
Poängsätt dig själv på skala 1-10 hur tror du att andra bedömer dig. Enklast är att fråga dig hur utbytbar du är. Tänk på att ett assymetriskt beroende ökar risken att tappa relationen långsiktigt. Glöm heller inte att den som har sitt värde i nätverket koncentrerat till ett fåtal personer blir extra sårbar.

När du väl har bedömt vilken informell makt du besitter är det dags att vässa den genom följande metoder:

1. Stärk en färdighet
Utveckla en färdighet som gör att andra tycker att du tillför nya värden och använd förmågan proaktivt till att hjälpa andra långt bortom kraven på din formella roll.

2. Låt jobbet göra jobbet
Hantera arbetsbeskrivningen så att du bidrar till ett flöde av multipla funktioner inom organisationen samt åt alltifrån kunder till partners.

3. Engagera dig.
Positionera dig vid skärningspunkten av arbetsflödet genom att haka på korsfunktionella initiativ. Betrakta sidoförflyttningar positivt.

4. Stärk relationen
Lär känna individen bakom kontakten. Många tror man inte kan erbjuda tillräckligt värde, men du blir snart förvånad över hur något som känns enkelt för dig kan tillföra ett stort värde åt andra.

5. Agera utanför jobbet
Delta i sociala och yrkesmässiga sammanhang både inom och utanför jobbet utifrån resonemanget att aktiviteter som delas med andra har stor kraft att expandera nätverket bortom en isolerad grupp.

Maxim Sytch anser att poängen är att inte låta ditt värde definieras av förmågan att utföra en formell organisatorisk roll. För gör du det kommer snart yngre, smartare och billigare medarbetare att konkurrera ut dig. Den som däremot ser till att skapa värde inom och bortom organisationen blir oersättningsbar.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST