Prime Livings planerade projekt Sjöberg i Sollentuna, Stockholm. Fotograf: Prime Living/Press

Modulbyggaren Prime Livings aktie faller tvåsiffrigt efter storförlust

Studentbostadsbyggaren Prime Living redovisar ett rörelseresultat om -407 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (22), framgår av bokslutet för 2018. Vid 10.45-tiden var aktien drygt 10 procent.

"Periodens resultat hänförs till stor del av att marknadsvärdena på förvaltningsfastigheterna har sjunkit. Detta beror dels på generell marknadsförsvagning och enligt vår bedömning även på bolagets finansiella position. Det negativa resultatet beror även på de försäljningar som gjorts under perioden", heter det i rapporten. Värdeförändring av fastigheter uppgick till -368 miljoner kronor i kvartalet (24). Fastighetsförsäljningsresultatet var -83 miljoner kronor (0).

Bolaget redovisar likvida medel vid årsskiftet om 25 miljoner kronor (77). I januari slutfördes två avyttringar som ger ett likviditetstillskott om runt 20 miljoner kronor.

En justering av bolagets icke säkerställda obligationslån har dessutom godkänts efter årsskiftet.

"Arbetet med att stärka Prime Living och förtroendet för bolaget har fortsatt under perioden. Vårt fokus på kvalitet och hållbar förvaltning är vi övertygade om är rätt väg för att fortsätta att utveckla och förvalta studentbostäder då vår bedömning är att efterfrågan på den här typen av bostäder även fortsättningsvis kommer vara stor", skriver Hans Sandén i vd-ordet.

I rapporten framgår det att bolagets styrelse har beslutat att tillsvidare ställa in utdelningen den 15 april 2019 avseende preferensaktien av serie B.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST